PL EN


2014 | 164 | 134-150
Article title

Cost Accounting System Evolution in Health Care Organizations - Current State and Perspectives

Content
Title variants
Languages of publication
PL EN
Abstracts
EN
The article presents the evolution of cost accounting in the Polish health care system. There are presented the causal factors of poor quality cost information, and the characteristics of currently operating solutions is given. In the focus of considerations are: the nature and elements of the newly designed account system, based on the resources approach in which one of the main cost objects are DRG groups which, in turn, determines the considerable practicality of this system for the current medical entities management. The usefulness of cost accounting solutions in European countries, in the context of significant growth in the DRG funding, is also discussed.
Year
Volume
164
Pages
134-150
Physical description
Contributors
References
 • J. Niżnik: W poszukiwaniu racjonalnego systemu finansowania ochrony zdrowia. Branta, Kraków 2004, p. 152, 153.
 • F. Gajek: Nowy rachunek kosztów w opiece zdrowotnej. Key Text, Warszawa 1999, s. 23 and further.
 • M. Hass-Symotiuk in: Wzorcowy plan kont a rachunkowość finansowa i zarządcza podmiotów leczniczych. Red. M. Hass-Symotiuk. Wolters Kluwer Poland, Warszawa 2012, s. 310-363.
 • A. Szewieczek: Elementy rachunkowości w podmiocie leczniczym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, Katowice 2011, s. 85-100.
 • Szewieczek A.: Analiza elementów składowych świadczenia medycznego w aspekcie tworzenia jego wartości, in: Zintegrowany system pomiarów dokonań w rachunkowości. Red. H. Buk, A.M. Kostur. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice 2009, s. 365-366.
 • D. Negrini, A. Kettle, L. Sheppard, G.H. Mills, D.L. Edbrooke: The Cost of a Hospital Ward In Europe: Is there a Methodology Available to Accurately Measure the Costs? "Journal of Health Organization and Management" 2004, Vol. 18, No. 2/3, s. 195-206.
 • J. Sobiech: Mechanizmy finansowania szpitali. W: J. Rój, J. Sobiech: Zarządzanie finansami szpitala. Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2006, s. 173.
 • P.T. Nerlewski: Wnioski i uwagi z badań sprawozdań finansowych przeprowadzonych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej. "Rachunkowość w Jednostkach Ochrony Zdrowia" June 2003, No 1(1), s. 16.
 • A. Musiałowicz: Zgadywanka. "Służba Zdrowia" 23.01.2006, a supplement: Szpital Polski No. 2/2006, s. 32.
 • H. Jakimowicz: Szpital jako podmiot generowania informacji na potrzeby oceny dokonań w świetle badań. W: Koncepcja sprawozdawczości szpitali na potrzeby zintegrowanego systemu oceny dokonań. Red. M. Hass-Symotiuk. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 58-61.
 • J.J. Baker, G.F. Boyd: Activity-Based Costing in the Operating Room at Valley View Hospital. "Journal of Health Care Finance", Fall 1997 (24), 1.
 • K. Sawicki: Ogólne zagadnienia rachunku kosztów; in: Rachunek kosztów. Red. K. Sawicki. Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 1996, s. 37.
 • A. Szewieczek: Wpływ finansowania w systemie jednorodnych grup pacjentów na ewolucję systemu rachunku kosztów jednostek opieki zdrowotnej. W: Kierunki doskonalenia usług w ochronie zdrowia. Red. M. Lisiecka-Biełanowicz, B. Samoliński, P. Warczyński. Ministerstwo Zdrowia, Warszawa 2010, s. 194-204.
 • A. Pokojska: Tworzenie rachunku kosztów przez zakłady opieki zdrowotnej ma być uregulowane. "Dziennik Gazeta Prawna", 18.09.2012.
 • G.K. Świderska, M. Raulinajtys: Rachunek kosztów działań jako podstawa wyceny usług. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, Volume 49 (105). Stowarzyszenie Księgowych, Warszawa 2009, s. 261-264.
 • Rachunek kosztów w Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Podręcznik. Red. G.K. Świderska. SGH, Warszawa 2011, s. 17.
 • Instrukcja kosztów dla Zakładów Opieki Zdrowotnej. Red. G.K. Świderska. SGH, Warszawa 2011, s. 25-27.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3ff16e6-d7b5-400d-94ca-d7e446be4819
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.