PL EN


2012 | 24 | 422-432
Article title

Nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki z perspektywy polskich obszarów przyrodniczo cennych

Content
Title variants
EN
Economic Inequalities and Human Capital in Environmentally Valuable Areas
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W opracowaniu podjęto problematykę odnoszącą się do dwóch kategorii istotnych z punktu widzenia ekonomii rozwoju, tj. nierówności ekonomicznych i kapitału ludzkiego. Artykuł składa się z dwóch zasadniczych części. Część pierwsza prezentuje nierówności ekonomiczne i kapitał ludzki w ujęciu teoretycznym. Druga, opracowana w oparciu o wyniki badań własnych, ma charakter studium przypadku, gdzie na przykładzie wybranej gminy starano się rozpoznać lokalny kapitał ludzki jako czynnik ograniczania nierówności ekonomicznych na obszarach o cennych walorach przyrodniczych.
EN
The paper discusses social inequalities and human capital, which are two important areas of development economics. The study contains two major parts. First one presents theoretical research on economic inequalities and human capital. Second part, based on a case study of Cisna Commune, is focused on the influence of human capital on reducing economic inequalities in environmentally valuable areas
Year
Volume
24
Pages
422-432
Physical description
Contributors
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
 • Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Atkinson A.B., Micklewright J., 1992, w publikacji Economic Transformation In Eastern Europe and the Distribution of Income, Cambridge.
 • Becker G.S., Human Capital, National Bureau of Economic Research, New York 1964.
 • Bews J.W., 1935 Human Ecology, Russell, New York.
 • K. Dopfer,1982, Wprowadzenie ku nowemu paradygmatowi [w:] Ekonomia w przyszłości, red. nauk. K. Dopfer, PWN, Warszawa.
 • Domański R., 1993, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy, PWN, Warszawa.
 • Domański S.R., Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Kowalik T., 2003, Antyegalitarne tendencje w Polsce na tle literatury światowej, "Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy" nr 1.
 • Kowalik T., 2002, Nowe tendencje w świecie [w:] Nierówni i równiejsi. Sprawiedliwość dystrybucyjna czasu transformacji w Polsce, red. nauk. T. Kowalik, Fundacja „Innowacja”, Warszawa.
 • Kowalska K., Teoria ubóstwa i głodu Amartyi Sena, „Gospodarka Narodowa” 2003.
 • Kuznets S., 1976, Wzrost gospodarczy narodów. Produkt i struktura produkcji, PWE, Warszawa.
 • Leoni T., Pollan W., 2003, The Impact of Inequality on Economic Growth, WIFO Working Papers, No 211, November 2003, Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung, 211/2003.
 • Mączyńska E., 2009, Ekonomia a przełom cywilizacyjny. Pytania otwarte, „Studia Ekonomiczne”, INE PAN, nr 3–4.
 • Mincer J., 1970, The Distribution of Labor Incomes: A Survey with Special Reference to the Human Capital Approach, “Journal of Economic Lecture” VIII/1970.
 • Nowy leksykon PWN, 1998, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 • Podemski K., 2009, Nierówności ekonomiczne w europejskich krajach postkomunistycznych z globalnej perspektywy – wybrane zagadnienia [w:] Spór o społeczne znaczenie społecznych nierówności, red. nauk. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Seria Socjologiczna nr 65, Poznań.
 • Profil ekonomiczno-demograficzny powiatu leskiego, Lesko 2004, s. 24–25.
 • Rawls J., 1971, Teoria sprawiedliwości (tłum. M. Panufnik, J. Pasek, A. Romaniuk, Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 • Samuelson P.A., Nordhaus W.D., 1995, Ekonomia 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 • Schulz T.W., 1963, The Economic Value of Education, Columbia University Press, New York.
 • Smuts J.Ch., 1961, Holism and Evolution, Greenwood, New York.
 • State of the World 2004 report, tab. 1.1, Consumer Spending and Population by Region, 2000, 7 stycznia 2004, http://www.worldwatch.org/press/news/2004/01/07/, zamieszczone 6 kwietnia 2005.
 • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Powiecie Leskim do 2010 roku, www.powiat-leski.pl/cms/upload/edit/
 • Strategia Rozwoju Gminy Cisna na lata 2008–2020, Projekt roboczy, Cisna 2008.
 • Tinbergen J., 1982, Więcej badań empirycznych [w:] Ekonomia w przyszłości, red. K. Dopfer, PWN, Warszawa.
 • Woźniak M.G., 2002, Wzrost gospodarczy w Polsce w latach 90. Czynniki, bariery, perspektywy, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b3fff9fd-28a3-4104-a43e-20dbb9cba46f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.