PL EN


2014 | 188 | 55-64
Article title

The Role of Social Technologies in the Operation of Virtual Communities of Practice in Companies

Content
Title variants
PL
Rola technologii społecznościowych w działaniu społeczności wirtualnych praktyki w przedsiębiorstwach
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
W artykule autorzy analizują oddziaływanie technologii społecznościowych na społeczności wirtualne w przedsiębiorstwach w relacji do kluczowych obszarów działania wirtualnych społeczności dobrych praktyk. W pierwszej części artykułu autorzy przedstawili charakterystykę społeczności wirtualnych. W części drugiej dokonali identyfikacji kluczowych obszarów działania wirtualnych społeczności. W części trzeciej zostały przedstawione technologie społecznościowe i ich oddziaływanie na kluczowe obszary działania wirtualnych społeczności.
Year
Volume
188
Pages
55-64
Physical description
Contributors
author
author
References
 • Brzezińska E., Paszkowska-Rogacz A.: Człowiek w firmie. Bez obaw i z ochotą. Difin, Warszawa 2009.
 • Chow S.W.: PHP Web 2.0. Tworzenie aplikacji typu mashup. Helion, Gliwice 2009.
 • http://www.kstoolkit.org/Communities+of+Practice (access 6.05.2014).
 • Hoadley C.M., Kilner P.G.: Using Technology to Transform Communities of Practice into Knowledge-Building Communities. "SIGGROUP Bulletin" 2005, Vol. 25, No. 1.
 • Keyes J.: Enterprise 2.0. CRC Press, Boca Raton (USA), 2013.
 • Krzyszycha I.: Komunikacja w zespole, 19.02.2014, https://kanwa przedsiebiorczych.pl/-/komunikacja-w-zespole (access 30.04.2014).
 • Kutera R., Sobieska-Karpińska J.: Adaptacja narzędzi społecznościowych w systemach wymiany wiedzy w sektorze przedsiębiorstw małych i średnich. PN UE we Wrocławiu, seria: Informatyka Ekonomiczna nr 13. Aspekty informatyzacji organizacji. Wydawnictwo UE, Wrocław 2009, pp. 363-371.
 • Makowiec M.: Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie opartym na wiedzy. In: B. Mikuła (ed.): Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą. Fundacja UE, Kraków 2012.
 • Pohjola I., Iskanius P.: Communities of Practice as a Strategic Tool for Company Performance: A Case Study. Proceedings of the European Conference on Intellectual Capital, Sonning Common (UK) 2014, pp. 145-152.
 • Potocki A.: Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie. Difin, Warszawa 2008.
 • Potocki A.: Wybrane metody generowania i wykorzystania wiedzy w organizacji. In: B. Mikuła (ed.): Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą. Fundacja UE, Kraków 2012.
 • Târnăveanu D.: A Virtual Community of Practice Proposal for Business Intelligence Researchers. "Informatica Economica" 2012, Vol. 16, Iss. 3, pp. 50-58.
 • U.S. Agency for International Development (USAID), Communities of Practice, http://usaidlearninglab.org/sites/default/files/resource/files/PPL% 20Guidance%20Docs_CoPs%20FINAL.pdf (access 30.04.2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-8611
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b40cc185-aa7e-40d9-ab0e-d17f2bab54bb
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.