PL EN


2016 | 4 | 437-442
Article title

Evaluation of life satisfaction and functional fitness of people over 60 years of age living in a nursing home and home environment

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
Contributors
References
 • Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K. Determinanty satysfakcji życiowej w późnej dorosłości – w świetle rodzimych doniesień badawczych. Psychogeriatria Pol 2010; 7(1): 11–16.
 • Fidecki W, Wysokiński M, Wrońska I, et al. Jakość życia osób starszych ze środowiska wiejskiego objętych opieką długoterminową.Probl Hig Epidemiol 2011; 92(2): 221–225.
 • Timoszyk-Tomczak C, Bugajska B. Satysfakcja z życia a perspektywa przyszłościowa w starości. Opuscula Sociologica 2013;2(4): 83–95.
 • Zielazny P, Biedrowski P, Mucha D. Późna dorosłość – okres strat czy nowych wyzwań? MONZ 2013; 19(3): 284–287.
 • Baumann K. Jakość życia w okresie późnej dorosłości – dyskurs teoretyczny. Gerontol Pol 2006; 14(4): 165–171.
 • Volicer L, Bloom-Charette L. Enhancing the quality of life in advanced dementia. Londyn: Brunner/Mazel; 1999.
 • Maniecka-Bryła I, Bryła M. Poglądy osób w wieku 65–74 lat na temat pomyślnego starzenia. Gerontol Pol 2008; 16(2):119–126.
 • Juczyński Z. Narzędzia pomiaru w promocji i psychologii zdrowia. Warszawa: Pracownia Testów Psychologicznych; 2009:106–132.
 • Kupcewicz E. Sense of self-efficacy and satisfaction with life in the opinion of student Nurses. In: Gaworska-Krzemińska A,Olszewska J, Michalik A, eds. Woman and her baby´s health secretes. Pelplin: Bernardinum; 2013: 74–81.
 • Shin DC , Johnson DM. Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social Indicators Research 1978; 5:475–492, doi:10.1007/BF00352944.
 • Zielińska-Więczkowska H, Kędziora-Kornatowska K. Jakość życia chorych z pierwotnym nadciśnieniem tętniczym w wieku podeszłym na tle uwarunkowań zdrowotnych (cz. 2). Pielęg XXI w 2007; 2(19): 39–43.
 • Bień B. Sytuacja zdrowotna osób w podeszłym wieku. In: Grodzicki T, Kocemba J, Skalska A, eds. Geriatria z elementami gerontologii ogólnej. Gdańsk: Via Medica; 2006: 42–46.
 • Kupcewicz E, Wróblewska T, Wołosewicz I, et al. Jakość życia osób mieszkających w domu pomocy społecznej i środowisku domowym. In: Krajewska-Kułak E, Łukaszuk CR , Lewko J, et al, eds. Holistyczny wymiar współczesnej medycyny. Białystok: Uniwersytet Medyczny; 2015: 244–259.
 • Opara J. Klinimetria w neurorehabilitacji. Ocena wyników rehabilitacji neurologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL; 2012: 8.
 • Frączak B, Stawska B. Stan psychospołeczny pensjonariuszy domów pomocy społecznej. Dent Med Probl 2005; 42(4): 611–618.
 • Jachimowicz V, Kostka T. Ocena poczucia własnej skuteczności u pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej. Gerontol Pol 2009; 17(1): 23–31.
 • Kalfoss M, Halvorsrud L. Important Issues to Quality of Life Among Norwegian Older Adults: an exploratory study. Open Nurs J 2009; 3: 44–55.
 • Szewczyczak M, Stachowska M, Talarska D. Ocena jakości życia osób w wieku podeszłym – przegląd piśmiennictwa. Now Lek 2012; 81(1): 96–100.
 • Okła W. Psychospołeczne uwarunkowania jakości życia osób starszych w rodzinach własnych i w domach opieki społecznej.In: Steuden S, Marczuk M, eds. Starzenie się a satysfakcja z życia. Lublin: KUL; 2006: 29–38.
 • Szwarc H, Szyszko-Wydra B. Ocena własnego życia a aktualna sytuacja psychospołeczna badanych osób starszych. Gerontol Pol 1999; 7(2): 33–37.
 • Strugała M, Talarska D. Ocena sprawności podstawowej osoby w wieku podeszłym z wykorzystaniem katalogu czynności życia codziennego. Fam Med Prim Care Rev 2006; 8(2): 332–335.
 • Hellström Y, Andersson M, Hallberg IR . Quality of life among older people in Sweden receiving help from informal and/or formal helpers at home or in special accommodation. Health Soc Care Comm 2004; 12(6): 504–516.
 • Mozhan A, Skevington SM, Kalfoss M, et al. The importance of facets of quality of life to older adults: an international investigation.Qual Life Res 2010; 19(2): 293–298.
 • Broe GA, Jorm AF, Creasey H, et al. Impact of chronic systemic and neurological disorders on disability, depression and life satisfaction. Int J Geriatr Pschiatry 1998; 13(10): 667–673.
 • Nourhashemi F, Andrieu S, Gillette-Guyonnet S, et al. Instrumental activities of daily living as a potential marker of frailty:a study of 7364 community-dwelling elderly women (the EPIDOS study). J Gerontol A Biol Sci Med Sci 2001; 56(7): M448
 • Hairi N, Bulgiba AQ, Cumming RG, et al. Depressive symptoms, visual impairment, and its influence on physical disability and functional limitation. J Am Geriatr Soc 2011; 59(3): 557–559–453.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b421c01c-9e03-4cc0-a9ce-506ed68d3e90
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.