PL EN


2014 | 3(37) | 17-27
Article title

Stimulants of FDI Flows Between Poland and Ukraine

Title variants
PL
Stymulanty przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych między Polską i Ukrainą
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The main goal of this paper is to diagnose the stage of economic relations between Poland and Ukraine in the scope of Foreign Direct Investments with a particular emphasis on factors that stimulate the inflow of Polish capital to the Ukrainian economy. The research focuses on the analysis of institutional factors and policy incentives as well as the analysis of statistical data broken down into sectors of industry and geographical distribution of FDI. The presented outcomes of this research also focus on factors that might motivate Polish investors to establish their businesses in Ukraine, and (what might be particularly relevant for Ukraine) factors that discourage FDI inflows.
PL
Celem artykułu jest diagnoza Polsko-Ukraińskich relacji gospodarczych w obszarze przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych, ze szczególnym uwzględnieniem występujących stymulant napływu polskiego kapitału do gospodarki Ukrainy. Badania obejmują analizę uwarunkowań instytucjonalnych i prawnych (potwierdzonych międzynarodowymi rankingami) oraz analizę danych statystycznych dotyczących napływu polskich BIZ, z podziałem branżowym i geograficznym, do gospodarki Ukrainy. Prezentowane wyniki badań skupiają się także na ukazaniu czynników, które motywują polskich inwestorów do inwestowania na ukraińskim rynku, a także, co jest niezmiernie ważne dla władz Ukrainy, tych czynników które je zniechęcają.
Keywords
Contributors
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
 • University of Information Technology and Management in Rzeszow, Poland
References
 • Chernyshova, L.A., and V.V. Sazonova. [Чернишова, Л.О., Сазанова, В.В.] 2013. „Особливості залучення та стимулювання іноземного інвестування в Україні.” Бізнес Інформ (2):87–90.
 • Cywiński, Ł. 2013. Inwestycje zagraniczne i pomoc publiczna w Polskich Strefach Ekonomicznych. http://gpwmedia.pl/blog/8591/.
 • Dunning, J.H. 2001. „The Eclectic (OLI) Paradigm of International Production: Past, Present and Future.” International Journal of the Economics of Business no. 8 (2):173–190. doi: 10.1080/13571510110051441.
 • Filatova, I. [Филатова, И.] 2013. Russian Investors Flock to Virgin Islands After Cypriot Crisis. The Moscow Times, http://www.themoscowtimes.com/business/article/russian-investors-flock-to-virgin-islands-after-cypriot-crisis/484719.html.
 • Herzfeld, T., and C. Weiss. 2003. „Corruption and Legal (in) Effectiveness. An Empirical Investigation.” European Journal of Political Economy no. 19 (3):621–632.
 • Hymer, S. 1976. The International Operations of National Firms. A Study of Direct Foreign Investment, M I T monographs in economics. Cambridge, Mass.: MIT Press.
 • “Investment Climate in Poland. Report from the survey conducted by TNS Pentor.” In. 2011. www.paiz.gov.pl: TNS Pentor; Invest in Poland. http://www.paiz.gov.pl/files/?id_plik=17314 (accessed: 2014.10.11).
 • Jaworek, M. 2012. Oczekiwania polskich przedsiębiorstw związane z bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi i stopień ich spełnienia. Paper read at Polskie Inwestycje Zagraniczne – stan i wyzwania, 2012.12.06, at Warszawa.
 • Korniienko, A.A., and A.I. Malik. [Корнієнко, А.А., Малик, О.І.] 2013. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій до України в умовах формування глобального економічного простору. Ефективна економіка (5), http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2043&p=1.
 • Mazzucato, M. 2014. The Entrepreneurial State. Debunking Public vs. Private Sector Myths. Revised edition, Anthem frontiers of global political economy. London; New York: Anthem Press.
 • Nowak, J., Ł. Cywiński, U. Dzyuma-Zaremba, and R. Harasym. 2013. Polish FDI in Ukraine: Analyzing Location Factors, Macro-Economic Trends and Firm-Level Activity. WSIiZ Working Papers (5), http://workingpapers.wsiz.pl/working-papers,Polish-FDI-in-Ukraine.html.
 • Przybylska, K. 2008. „Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów.” Folia Oeconomica Bochniensia. Zeszyty naukowe (7):53–79.
 • Schwab, K. 2013. The Global Competitiveness Report 2013–2014. Full Data Edition. Geneva: World Economic Forum.
 • Shyk, L.M., and N.Y. Skorobogatova. [Шик, Л.М., Скоробогатова, Н.Є.] 2010. „Стан іноземного інвестування в Україну: проблеми та шляхи їх вирішення.” Вісник Запорізького національного університету: Економічні науки no. 3 (7):217–224.
 • Winiecki, J. 2009. Competitiveness of New Europe. Papers from the Second Lancut Economic Forum, Routledge studies in the European economy. London; New York: Routledge.
 • World Investment Report 2005. Transnational Corporations and the Internationalization of R&D. 2005. New York; Geneva: United Nations.
 • Zimny, Z. 2012. Inward FDI in Poland and its Policy Context, 2012. Columbia FDI Profiles: 15, http://ccsi.columbia.edu/files/2014/03/Poland_IFDI_-_FINAL_-_2012_24_April_2012.pdf.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b42853e3-8202-4631-8590-746f7b55d34e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.