PL EN


2015 | 18 | 2(67) | 70-80
Article title

Projektowanie zasobowego rachunku kosztów na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa branży spożywczej – w kierunku kalkulacji produktów finalnych

Title variants
EN
Resource-based cost modelling on example of a selected foodstuff company – in the direction of calculation of the final products
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł mieści się w konwencji analiz rachunkowości zarządczej oraz zarządzania operacyjnego przedsiębiorstwem. Celem artykułu jest prezentacja procedury wdrożenia zasobowego rachunku kosztów Resource Consumption Accounting w aspekcie zarządzania majątkiem przedsiębiorstwa. W pierwszej części omówiono teoretyczne uwarunkowania RCA w nawiązaniu do koncepcji rachunku ABC. W części drugiej przedstawiono procedurę implementacyjną w strukturach rachunkowości przedsiębiorstwa branży spożywczej zlokalizowanego w województwie pomorskim a specjalizującego się w produkcji sushi.
EN
The article represents the management accounting and company operational management analysis. Its aim is to present an implementation procedure for Resource Consumption Accounting in the context of enterprise asset management. In the first part, the Author explores RCA’s theoretical aspects, also in connection with activity-based costing. The second part presents an implementation procedure for the accounting structure of a foodstuff company located in the Province of Gdansk (Pomerania Province), specializing in production of sushi.
Year
Volume
18
Issue
Pages
70-80
Physical description
Dates
published
2015-08
Contributors
  • Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania, Katedra Rachunkowości, ul. Armii Krajowej 101, 81-824 Sopot, Poland, sanantoniospurs1@wp.pl
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b42ce93c-b0c7-499a-8d5a-a6b5ba52a3bd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.