PL EN


2018 | 167 | 233-247
Article title

Антропология смерти в творчестве Дмитрия Мережковского

Authors
Title variants
Languages of publication
RU
Abstracts
EN
Anthropology of deathin the works by Dmitrii Merezhkovskii Death-related images and thoughts belong to key motives in the works by Dmitrii Merezhkovskii. Biological and metaphysical aspects of death appear to be the most important issues in the analyzed texts. By means of placing plots and themes in various epochs Merezhkovskii revealed the universality of the fear of death and its importance as far as shaping human conscience is concerned. In fictional and essayistic texts either, the Russian writer stressed the importance of the attitude to the dead body, funeral ceremonies and graveyards. That motif focuses value-orientations and patterns of culture specific for various communities. Merezhovskii reveals mutual interdependence between death and culture: on one hand — death inspires to express the essence of human nature in cultural forms, on the other hand — death is considered a tool used in order to achieve ideological and political goals.
PL
Antropologia śmierciw twórczości Dymitra Mierieżkowskiego Śmierć to jeden z kluczowych motywów twórczości Dymitra Mierieżkowskiego. Wśród różnych obrazów śmierci i myśli o niej w omawianych tekstach istotną rolę odgrywają rozważania o biologicznych i metafizycznych aspektach śmierci. Uniwersalność doświadczenia lęku tanatologicznego i jego znaczenie dla formowania świadomości człowieka podkreślana jest przez arty­styczne ujęcia ulokowane w kulturowej przestrzeni różnych epok. W utworach beletrystycznych i eseistycznych Mierieżkowskiego szczególne znaczenie mają fragmenty prezentujące rozmaite podejścia do martwego ciała, ceremonii pogrzebowych i cmentarzy. Motywy te ogniskują charakterystyczne dla różnych zbiorowości orientacje wartościujące i wzory kultury. Między śmiercią i kulturą, jak pokazuje pisarz, istnieje dwustronna zależność: z jednej strony śmierć inspiruje do wyrażenia istoty natury ludzkiej w formach kulturowych, z drugiej — jest wykorzystywana doosiągania celów ideologicznych i politycznych.
Year
Volume
167
Pages
233-247
Physical description
Contributors
author
  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Polska
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b43682c4-bf07-4948-91d9-57bbd1ddcc1c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.