PL EN


2013 | 2(84) | 32-37
Article title

System Rent to Buy a Home – „wynajmij, żeby wykupić”. Podstawowe zasady działania systemu, porównanie na tle prawa polskiego

Content
Title variants
EN
Rent to Buy a Home – Basic Principles of the System. Comparison Against the Polish Law
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The term Rent to Buy a Home can be defined as a rental of a property which leads to a purchase. This institution is directed mainly towards worse-off people who cannot afford to buy even a relatively inexpensive flat. The subject of the analysis is Rent to Homebuy program, which is promoted by the British government. The program functions in England, but is interesting due to the fact, that it is not known in Poland, and because it presents reasonable solutions that promote a kind of public housing. This present work is an analysis of the basic assumptions of the Rent to Homebuy scheme and an attempt to find a Polish equivalent of the legal structure matching the described system.
PL
Termin Rent to Buy a Home można przetłumaczyć jako „najem na zakup domu”. Instytucja ta skierowana jest głównie do osób niezamożnych, które nie mogą sobie pozwolić na zakup nawet relatywnie taniego lokum. Przedmiot analizy stanowi promowany przez rząd brytyjski program Rent to Homebuy. Program ten działa na terenie Anglii, ale mimo to jest interesujący ze względu na fakt, iż nie jest znany w naszym kraju, a ukazuje rozsądne rozwiązania promujące rodzaj budownictwa socjalnego. Opracowanie stanowi analizę podstawowych założeń systemu Rent to Homebuy oraz próbę znalezienia polskiego odpowiednika tej konstrukcji prawnej.
Year
Issue
Pages
32-37
Physical description
Dates
published
2013-06-30
Contributors
References
 • Dmowski S., Sychowicz M., Ciepła H., Wiśniewski T., Żuławska C., Gudowski J., Bieniek G., Komentarzdo Kodeksu Cywilnego. Księga Trzecia. Zobowiązania., t. II, Wyd. LexisNexis, Warszawa 2011 r.
 • Doliwa A., Najem lokali. Komentarz, Wyd. C.H.Beck, Warszawa 2010 r.
 • http://bip.transport.gov.pl/pl/bip/projekty_aktow_prawnych/projekty_ustaw/ustawy_mieszkalnictwo_i_gospodarka_komunalna/bs_mieszk2020/px_18112010gp.pdf - Główne problemy, cele i kierunki programu wspierania rozwoju budownictwa mieszkaniowego do 2020 r.
 • http://www.direct.gov.uk/en/index.html
 • http://www.findaproperty.com/displaystory.aspx?edid=00&salerent=0&storyid=22730
 • http://www.legislation.gov.uk/ukpga/1967/88
 • http://www.renttobuy.co.uk/
 • http://www.rightmove.co.uk/first-time-buyers/shared-ownership.html
 • http://www.shared-ownership.org.uk./
 • http://www.timeout.com/london/property/features/3381/Rent-to-buy_contracts.html
 • Katner W., System prawa prywatnego. Prawo zobowiązań – umowy nienazwane, Tom 9, Wyd. C.H.Beck, Instytut Nauk Prawnych, Warszawa 2010 r.
 • Sproston R., A Guide to Housing Law, Second Edition, Emerald Law, Wyd. Straightforward Publishing, Brighton 2008 r.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b443b5e5-6219-4755-a5b1-a870dd6abc4e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.