PL EN


2019 | 2(56) | 85-94
Article title

Narzędzia informatyczne w technologii oczyszczania ścieków na przykładzie oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory

Content
Title variants
EN
Advanced IT tools in wastewater treatment technology based on example of sewage wastewater treatment plant in Kaczory
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W niniejszym artykule omówiono rolę i możliwości narzędzi informatycznych w technologii oczyszczania ścieków. Celem jest przedstawienie funkcjonalności systemów komputerowych i diagnostycznych w pracy tak zaawansowanych technologicznie obiektów jakim są oczyszczalnie ścieków i korzyści jakie przynosi ich stosowanie, również w odniesieniu do środowiska naturalnego. Na przykładzie oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory (powiat pilski) zaprezentowano autorskie rozwiązanie typu SCADA (zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego obiektu), jego możliwości i przykładowe wyniki pracy: wizualizacje z systemu monitorowania i sterowania oczyszczalnią ścieków oraz raporty z pracy.
EN
In this article it has been explained role and capabilities of IT tools supporting technology of wastewater treatment. The goal of article is a presentation of advanced computer and diagnostic systems functionality used by sewage treatment plant and benefits of IT tools supporting wastewater treatment process in a reference to natural environment. Based on example of sewage treatment plant Kaczory (Piła County) it has been presented unique solution type SCADA (dedicated design for this object), capabilities and example wastewater treatment process reports: visualization, monitoring and control systems for sewage wastewater treatment plant with process reports.
Year
Issue
Pages
85-94
Physical description
Dates
published
2019-12-08
References
 • Dyrcz K.P., Pawlak M., Automatyczny system sterowania i monitorowania oczyszczalni ścieków. Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej nr 66. Studia i Materiały nr 32, 2012.
 • Młyński D., Chmielowski K., Młyńska A., Miernik W., Ocena skuteczności pracy oczyszczalni ścieków w Jaśle. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich nr I/1/2016, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Komisja Technicznej Infrastruktury Wsi.
 • Stankiewicz B., Nowoczesny system sterowania i monitoringu na przykładzie oczyszczalni ścieków w gminie Kaczory, Szczecin, 2018, praca dyplomowa.
 • Studziński J., Rola i możliwości systemów monitoringu w zarządzaniu przedsiębiorstwem wodociągowym, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Wiedzą, Studia i Materiały nr 27, 2010.
 • Urbaniak A., Inteligentne systemy w wodociągach i kanalizacji, XX Jubileuszowa-Krajowa, VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Techniczna „Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód”, 15-18 czerwiec 2008.
 • Urbaniak A., Informatyczne narzędzia monitorowania i sterowania procesami oczyszczania ścieków. Konferencja Naukowo-techniczna, EKO-TECH, Poznań, luty 2005.
 • Urbaniak A., Sterowanie procesami w wodociągach i kanalizacji, „Wodociągi-Kanalizacja” 12/2012.
 • Zdebik D., Korczak K., Optymalizacja technologii oczyszczania ścieków w aspekcie rozbudowy systemu kanalizacyjnego. Prace Naukowe GIG Górnictwo i Środowisko. Kwartalnik 1/2010.
 • https://www.asta24.pl/2015/09/15/kaczory-inwestuja-w-oczyszczalnie/
 • https://kaczory.pl/2017/07/21/zmodernizowana-oczyszczalnia-sciekow-w-kaczorach/
 • https://www.astor.com.pl/poradnikautomatyka/co-to-jest-scada/
 • https://www.ekologia.pl/wiedza/slowniki/leksykon-ekologii-i-ochrony-srodowiska/scieki
 • http://www.industrial-monitor.pl/studia-przypadkow/482-funkcjonalnosci-systemow-informatycznych-w-procesach-przemyslowych
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2657-3245
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4545766-6824-418b-ad69-a0278cdc7451
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.