PL EN


2013 | 2(23) | 37-45
Article title

The owner’s supervision over special municipal companies executing the order in house

Content
Title variants
PL
Nadzór właścicielski nad specjalnymi spółkami komunalnymi realizującymi zamówienia in house
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The purpose of the research described in the article is execution of the existing system of the owner’s supervision over special capital companies of the municipal sector, practicing in house order (SCMS), and to present the idea of the owner’s supervision performed by individuals of the local government (LG) over these companies, along with giving the conditions of its implementation. The article presents discussion around the essence and meaning of the privatization of public aims, methods of their privatization, and detailed analysis of popular so called order in house. The entire problem was presented in the context of the performance of the owner’s supervision over a company performing this type of order. Further, the article presents a case study of functioning of this type of companies and presents the model of the supervisory structure on the example of research of empirical municipal companies. The final part of the article presents conclusions from the research.
PL
W artykule przedstawiono dyskusję wokół istoty i znaczenia prywatyzacji celów publicznych. Dokonano prezentacji metod ich prywatyzacji, a także omówiono szczegółowo popularne obecnie tak zwane zlecenie in house. Całość zagadnienia została opisana w kontekście sprawowania nadzoru właścicielskiego nad spółką realizującą tego typu zlecenie. W dalszej części artykułu zaprezentowano analizę przypadku funkcjonowania tego typu spółek oraz przedstawiono ramowy model struktury nadzorczej na przykładzie badań empirycznych spółek komunalnych. W końcowej części artykułu umieszczono wnioski wynikające z przeprowadzonych badań.
Year
Issue
Pages
37-45
Physical description
Dates
published
2013-12
Contributors
  • Wydział Zarządzania i Turystyki, Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 33-100 Tarnów, ul. Szeroka 9, tel.: +48 14 65 65 543, kazimierz.barwacz@mwse.edu.pl
References
  • Barwacz K. “Efektywność mechanizmów nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych sektora komunalnego”. Doctoral thesis, Cracow University of Economics, 2009.
  • Jerzemowska M. “Zasady nadzoru korporacyjnego OECD w świetle globalnego kryzysu finansowego”. In: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-393-1.
  • Kozioł L. “Struktura własności i jej implikacje dla nadzoru korporacyjnego”. In: Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010. ISBN 978-83-7525-393-1.
  • Orders EU no. 1370/2007 of the European Parliament and the Committee of the 23 October 2007.
  • Szczubiał M. “Spółki pod specjalnym nadzorem” [online, accessed: 2012-12-10]. Wspólnota. Pismo Samorządu Terytorialnego: Gospodarka i Finanse. Available online: www.wspolnota.org.pl.
  • Treaty on the Functioning of the European Union.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b45de3cb-4a29-4356-aed4-c2964532de73
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.