PL EN


2015 | 1 | 140-159
Article title

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA I POMOCY W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

Title variants
EN
PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE EFFECTIVENESS OF MANAGEMENT AND ASSISTANCE IN CRISIS SITUATIONS
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Działanie w sytuacji kryzysowej wymaga od zarządzających i ratowników posiadania odpowiednich cech osobowości i umiejętności. Zarządzanie kryzysowe wymaga zatem odpowiedniego doboru kandydatów do pracy. W artykule przedstawiono propozycje zbioru cech osobowości i zdolności przydatnych zarządzającym w sytuacji katastrofy. W dalszej części poruszony został problem stresu pourazowego występującego u ratowników i służb mundurowych, a także zaprezentowane zostały propozycje terapii w miejscu pracy, jak i prowadzonej przez profesjonalistów. Kolejnym rozpatrywanym aspektem jest profilaktyka i zarządzanie bezpieczeństwem, które ma na celu budowę społeczeństwa potrafiącego minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia katastrofy.
EN
Acting in an emergency situation requires from managers and rescuers appropriate personality traits and skills. Therefore, in an effective crisis management it is essential to select the best possible candidates. The paper presents suggestions for a set of personality traits and abilities which are the most valuable for managers while dealing with a crisis. The paper also deliberates on the issue of posttraumatic stress disorder that frequently occurs in case of rescuers and members of uniformed services. The author also proposes different forms of therapy both in the workplace and carried out by professionals. Another aspect discussed in the paper is prevention and safety management which aim at creating a society capable of minimising the probability of emergency occurrence.
Year
Issue
1
Pages
140-159
Physical description
Dates
published
2015-03-30
Contributors
References
 • [1]. American Psychiatric Association, Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) Text Revision, Washington DC 2000.
 • [2]. Bartczak M. i Bartczak M. ., Natężenie stresu i sposoby radzenia sobie ze stresem u ratowników medycznych i studentów ratownictwa medycznego, „Rocznik Naukowy Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej w Bydgoszczy” 5/2010.
 • [3]. Bartkowiak G., Psychologia Zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1994.
 • [4]. Bryant R. A., Harvey A. G., Zespół ostrego stresu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
 • [5]. Chełpa S., Metodologiczne problemy opracowania miar kryteriów doboru: model teoretyczny kontra model empiryczny, [w]: (red.) Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków 1998.
 • [6]. Guła P., Prońko J., Wiśniewski B., Zarządzanie informacją w sytuacjach kryzysowych, Wyższa Szkoła Administracji, Bielsko-Biała 2009.
 • [7]. Hetherington A., Wsparcie psychologiczne w służbach ratowniczych, GWP, Gdańsk 2004.
 • [8]. Jakubowska U., Wokół pojęcia „kompetencja społeczna” – ujęcie komunikacyjne, „Przegląd Psychologiczny”, 39 (3), 1996.
 • [9]. Jarmuż S., Zastosowanie modelu „Wielkiej Piątki” w doborze i ocenie personelu, [w]: (red.) Witkowski T., Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków 1998.
 • [10]. Kaniasty K., Klęska żywiołowa czy katastrofa społeczna, GWP, Gdańsk 2003.
 • [11]. Konieczny J., Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkach i katastrofach, GARMOND Oficyna Wydawnicza, Poznań 2001.
 • [12]. Kozłowski Z., Nosek W., Sytuacje kryzysowe, Wydawnictwo Szkoły Policyjnej w Pile, Piła 2008.
 • [13]. Krawczyński K., Człowiek w kryzysie – przegląd zagadnień w perspektywie współczesności, „Przedsiębiorczość i zarządzanie”, Tom 11 (9), Łódź 2011.
 • [14]. Krawczyński R., Bezpieczeństwo w kontekście osobowości osób zarządzających w sytuacjach kryzysowych, „Colloquium Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW”, 3/2012.
 • [15]. Le Bon G., Psychologia tłumu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1994.
 • [16]. Lis-Turlejska M., Stres traumatyczny. Występowanie. Następstwa. Terapia., Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa 2002.
 • [17]. Matczak A., Kwestionariusz Kompetencji Społecznych KKS, Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2001.
 • [18]. Ogłodek E., Nasilenie objawów stresu pourazowego u osób wykonujących zawód ratownika medycznego, „Medycyna Środowiskowa” 14 (3), 2011.
 • [19]. Rogozińska-Mitrut J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2010.
 • [20]. Rotter T., Psychologiczne aspekty katastrof i kataklizmów [w:] (red.) Popiołek K., Bańka A., Balwajder K., Społeczna psychologia stosowana, Tom I, Poznań-Katowice 2012.
 • [21]. Strelau J., Jaworowska A., Wrześniewski K., Szczepaniak P., Kwestionariusz Radzenia sobie w sytuacjach stresowych, Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2005.
 • [22]. Studenski R., Zarządzanie bezpieczeństwem w sytuacji zagrożenia katastrofą lub kataklizmem [w:] (red.) K. Popiołek, A. Bańka, K. Balwajder, Społeczna psychologia stosowana, Tom I, Poznań-Katowice 2012.
 • [23]. Zawadzki B., Strelau J., Szczepaniak P., Śliwińska M., Inwentarz osobowości NEO-FFI Costy i Maccrae, Pracowania Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 1998.
 • [24]. Ziarko J., Walas-Trębacz J., Podstawy zarządzania kryzysowego, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4600b46-59ca-4df5-9de9-4871a209b2e6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.