PL EN


Journal
2015 | 13 | (2)25 | 55-64
Article title

Między tropieniem sacrum a postsekularyzmem. O badaniu religijnych aspektów dzieła Czesława Miłosza

Title variants
EN
From tracking the sacrum to post-secular studies. On exploring religious aspects of Czeslaw Milosz’s work
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The article explores relations between Czeslaw Milosz’s views on possibility of articulating religious experience in modern literature and the critical reception of his work. It distinguishes several approaches to this subject by the critics, some of them labeling Milosz’s poetry as ‘religious’ (I. Sławińska), some checking its theological correctness (J. Szymik), others applying ontological categories to its interpretation (i.e. A. Fiut) or taking inspiration from phenomenology of religion (Z. Zarębianka). The article signalize the lack of historical sensitivity of those perspectives and points out post-secular turn as a chance of more accurate and interesting interpretation of Milosz’s literary work.
Contributors
References
 • Sprzeczność jest dźwignią transcendencji, z Czesławem Miłoszem rozmawiają Andrzej Franaszek i Tomasz Fijałkowski, „Apokryf” nr 16, „Tygodnik Powszechny” 2001, nr 26.
 • Cz. Miłosz, T. Merton, Listy, tłum. M. Tarnowska, Kraków 1991.
 • Cz. Miłosz, Ziemia Ulro, ze wstępem J. Sadzika, Kraków 1994.
 • Cz. Miłosz, Powinien był?, w: tegoż, Piesek przydrożny, Kraków 1997.
 • Cz. Miłosz, Jakiegoż to gościa mieliśmy. O Annie Świrszczyńskiej, Kraków 1996.
 • Cz. Miłosz, Religijność Zdziechowskiego, w: tegoż, Legendy nowoczesności, Kraków 2009.
 • Cz. Miłosz, O milczeniu, w: tegoż, Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, oprac. A. Stawiarska, Kraków 2003.
 • Cz. Miłosz, Przemówienie wygłoszone w auli KUL-u dnia 11 czerwca 1981 po otrzymaniu doktoratu honoris causa, „W drodze” 1981, nr 10.
 • J. Ward, Christian Poetry in the Post-Christian Day: Geoffrey Hill, R.S. Thomas, Elizabeth Jennings, Berlin-Wien 2009.
 • G. Vahanian, The Death of God: The Culture of our Post-Christian Era, New York 1961.
 • K. Dybciak, Literatura polska XX wieku wobec religii, Kraków2005.
 • A. Łaszowski, Miłosz Czesław: „Trzy zimy”, „Nowa Książka” 1937, z. 10.
 • Z. Łapiński, Między polityką a metafizyką. O poezji Czesława Miłosza, w: Poznawanie Miłosza 2, cz. I: 1980–1998, pod red. A. Fiuta, Kraków 2000.
 • I. Sławińska, Religijny horyzont w twórczości Miłosza, „W drodze” 1981.
 • J. Gromek, Wstęp, w: Cz. Miłosz, Metafizyczna pauza, oprac. J. Gromek, Kraków 1995.
 • A. van Nieukerken, Ironiczny konceptyzm. Nowoczesna polska poezja metafizyczna w kontekście anglosaskiego modernizmu, Kraków1997.
 • J. Dąbała, Sacrum w poezji Czesława Miłosza, „Więź” 1992, nr 7.
 • J. Dąbała, Sarkazm i trawestacja sacrum w poezji Czesława Miłosza, „W drodze” 1984, nr 11.
 • Z. Zarębianka, Tropy sacrum w literaturze XX wieku: od zagadnień motywicznych do perspektyw hermeneutycznych, Bydgoszcz 2001.
 • Z. Zarębianka, Wtajemniczenia (w) Miłosza. Pamięć -duch(owość) -wtajemniczenia, Tyniec 2014.
 • I. Kania, Największy triumf mędrca, „Kontrapunkt” 11/12. Dodatek do „Tygodnika Powszechnego” 2001, nr 47.
 • M. Zaleski, Zamiast. O twórczości Czesława Miłosza, Kraków 2005.
 • E. Bieńkowska, W ogrodzie ziemskim. Książka o Miłoszu, Warszawa2004.
 • Z. Kaźmierczyk, Dzieło demiurga. Zapis gnostyckiego doświadczenia egzystencji we wczesnej poezji Czesława Miłosza, Gdańsk 2011.
 • A. Stankowska, „żeby nie widzieć oczu zapatrzonych w nic”. O twórczości Czesława Miłosza, Poznań 2013.
 • A. Fiut, Moment wieczny. Poezja Czesława Miłosza, Paryż 1987.
 • Cz. Miłosz, Radość i poezja, w: tegoż, Przygody młodego umysłu. Publicystyka i proza 1931-1939, Kraków 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b460f24d-d0c7-4c18-b20e-982691cd8f59
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.