PL EN


2011 | 5 | 157-163
Article title

The influence of variations in liquidity on expected stock returns

Content
Title variants
Languages of publication
EN
Abstracts
EN
The paper has reflected upon the literature that studies the relationships between time variations in liquidity, innovations in aggregate liquidity and how they affect the present and expected returns. There are presented different measures of liquidity, illiquidity as well as liquidity risk. The liquidity measures were implemented into asset pricing model. The correlation found between liquidity risk and stock markets returns was greater than the one between liquidity risk and factors typically used in asset pricing studies. To summarize, liquidity risk is an important determinant of expected asset returns.
PL
Opracowanie przedstawia, istniejące w literaturze światowej, rozmaite podejścia do zmienności płynności aktywów w czasie, jak też innowacje w pojęciu płynności zagregowanej oraz ich wpływ na rzeczywiste i oczekiwane wyniki z inwestycji. Przedstawione zostały różne miary płynności, a także ryzyka płynności. W opisywanej literaturze, miary płynności zostały wprowadzone przez autorów do modelu wyceny aktywów. Udowodniono, że korelacja między ryzykiem płynności i wynikami inwestycyjnymi jest wyższa niż w przypadku korelacji wyników z inwestycji z innymi czynnikami, często branymi pod uwagę w procesie wyceny wartości inwestycji. Ryzyko płynności jest więc istotną determinantą oczekiwanych wyników inwestycyjnych.
Keywords
Year
Issue
5
Pages
157-163
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b461af0b-473c-49ab-9355-e8ff3553a3b6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.