PL EN


2012 | 30 | 59-67
Article title

Rozwój zdolności przywódczych w świetle wybranych koncepcji rozwoju przywódców w przedsiębiorstwie

Content
Title variants
EN
Development of leadership abilities in the light of selected approaches to the development of leaders in the enterprise
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Współczesne przedsiębiorstwa dysponują różnymi metodami rozwoju kompetencji swoich pracowników, w tym umiejętności przywódczych. Literatura przedmiotu wskazuje na stosowanie różnych podejść do rozwoju zdolności przywódczych pracowników. Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań, w ramach których przedsiębiorstwa mogą podejmować działania związane z rozwojem zdolności przywódczych swoich pracowników. W artykule przedstawiono wybrane koncepcje rozwoju przywódców, wśród których znalazły się: rozwój przywództwa oparty na rozwiązywaniu problemów oraz doświadczeniu, zintegrowany model rozwoju przywództwa, rozwój przywództwa powiązany z planowaniem sukcesji, według koncepcji J. Adaira, powiązany z zarządzaniem talentami, model rozwoju przywództwa wg The Center for Creative Leadership oraz model procesu rozwoju przywództwa T.D. Mac Ivera.
EN
Contemporary companies can use different methods of competence development of its employees, including leadership abilities. The literature on the leadership development indicates the use of different approaches to leaders development. The aim of this paper is to present the solutions in which the company may take actions con¬nected with the development of leadership abilities of its employees. This paper presents some approaches to the development of leaders, which include: the development of leadership based on problem solving, leadership development based on experience, an integrated model of leadership development, leadership development linked to succession planning, leadership development concepts by J. Adair, leadership development linked to talent management, leadership development model according to the Center for Creative Leadership, and leadership development process model by T.D. Mac Iver.
Year
Issue
30
Pages
59-67
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
References
 • Adair J., Rozwijanie umiejętności przywódczych, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 • Allen A.J., Hartman N.S., Leader Development: An Exploration of Sources of Learning, „Organization Development Journal” 2008, vol. 26, nr 2.
 • Groves K.G., Integrating leadership development and succession planning best practices, „Journal of Management Development” 2007, vol. 26, nr 3.
 • Kaczmarska A., Sienkiewicz Ł., Identyfikacja i pomiar talentu w organizacjach, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Listwan T., Zarządzanie talentami – wyzwanie współczesnych organizacji, w: Zarządzanie talentami, red. S. Borkowska, IPiSS, Warszawa 2005.
 • Mac Iver T.D., A grounded theory approach to build a practical model for developing leadership within American information technology companies, Dissertation, Colorado Technical University 2000.
 • McCauley C.D., Velsor E.V., Ruderman M.N., Introduction: Our View of Leadership Development, w: The Center for Creative Leadership Handbook of Leadership Development, red. E.V. Velsor, C.D. McCauley, M.N. Ruderman, Jossey-Bass, San Francisco 2010.
 • McCauley C., Wakefield M., Talent Management in the 21st Century: Help Your Company Find, Develop, and Keep its Strongest Workers, „The Journal for Quality and Participation” 2006, vol. 29, nr 4.
 • Maxwell J.C., Być liderem, czyli jak przewodzić innym, MEDIUM, Warszawa 1994.
 • Thomas R.J., Cheese P., Leadership: experience is the best teacher, „Strategy & Leadership” 2005, vol. 33, nr 3.
 • Weiss D., Molinaro V., Integrated leadership development, „Industrial and Commercial Training” 2006, vol. 38, nr 1.
 • Yeo R.K., Problem-based learning: a viable approach in leadership development?, „The Journal of Management Development” 2007, vol. 26, nr 9.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b464c104-6e1e-46f2-8c08-61d1e353caca
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.