PL EN


2018 | 18 | 95-109
Article title

Mała Utopia Awangardy. „Kolekcja Studio” i „Kolekcja Osiecka” Jako Lokalne Zawiązki Muzeów Sztuki Współczesnej

Authors
Content
Title variants
EN
Small Utopia of the Avant-Garde. The Collections of both the Studio Gallery in Warsaw and Koszalin Museum Seen as Local Initiatives for the Foundation of Contemporary Art Museums in Poland
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Artykuł przeprowadza porównanie między dwiema instytucjami w odniesieniu do problemu kolekcjonowania dzieł sztuki współczesnej oraz muzeum sztuki współczesnej jako składnika awangardowej utopii. Galeria Studio powstała w 1972 roku i działa do dzisiaj przy Teatrze Studio w Warszawie, od początku zajmuje się też gromadzeniem dzieł sztuki najnowszej. Dział sztuki współczesnej w Muzeum Koszalinie powstał w 1976 roku i funkcjonuje w tym samym miejscu do dzisiaj, jednak historia kolekcjonowania sztuki współczesnej przez muzeum w Koszalinie, sięga 1956 kiedy do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Koszalinie nabyto pierwsze prace współczesnych artystów. Muzeum w Koszalinie w 1963 roku otrzymało dar w postaci trzynastu obrazów od Mariana Bogusza, pochodzących ze zbiorów Galerii Krzywego Koła w Warszawie, zaś w sąsiednich Osiekach z jego inicjatywy zaczęły się odbywać plenery gromadzące awangardowych artystów z całej Polski. Organizatorzy plenerów mieli nadzieję, że uda się na bazie lokalnego muzeum zbudować instytucję, która z czasem zamieni się w muzeum sztuki nowoczesnej. Taki plan się nie powiódł. Ostatecznie z marzeń o muzeum w Koszalinie pozostał jedynie zbiór dzieł, zwany dzisiaj „kolekcją osiecką”. W Galerii Studio zbiory sztuki także nie przerodziły się w muzeum, choć chciał tego założyciel galerii Józef Szajna. Autorka rozważa historyczne implikacje oraz możliwe scenariusze przyszłości dwóch zmarginalizowanych w polityce lokalnych władz i macierzystych instytucji, wybitnych zbiorów polskiej sztuki współczesnej.
Year
Issue
18
Pages
95-109
Physical description
Contributors
 • Polska Akademia Nauk, Instytut Badań Literackich
References
 • Bal, Mieke. „Dyskurs Muzeum.” W Muzeum sztuki. Antologia, red. Maria Popczyk, 353-358. Kraków: Universitas, 2005.
 • Borowski, Wiesław, Hanna Ptaszkowska i Mariusz Tchorek. „Wprowadzenie do ogólnej teorii Miejsca.” W Tadeusz Kantor. Z archiwum Galerii Foksal, red. Małgorzata Jurkiewicz, Joanna Mytkowska i Andrzej Przywara, 417-420. Warszawa: Galeria Foksal SBWA, 1998.
 • Borkowski, Grzegorz. „Wstęp.” W Leszek Przyjemski, Museum of Hysterics 1968 – 1995, 5-41. Warszawa: CSW Zamek Ujazdowski, 1995.
 • Breton, André. L’amour fou. Paris: Gallimard, 1937.
 • Ekwiński, Andrzej. „Zbiory Galerii Teatru Studio.” W Galeria Teatru Studio. Zbiory sztuki współczesnej i dokumentacja, red. Andrzej Ekwiński, 11-12. Warszawa: Studio Teatr Galeria, 1976.
 • Ekwiński, Andrzej. „Galeria Teatru Studio.” W Galeria Teatru Studio. Zbiory sztuki współczesnej i dokumentacja, red. Andrzej Ekwiński, 7-8. Warszawa: Studio Teatr Galeria, 1976.
 • Fedorowicz, Jerzy. „Krzywe Koło – Koszalin – Osieki, 1960-1963.” W Osieki 1963-1981. Międzynarodowe Spotkania Artystów, Naukowców i Teoretyków Sztuki, wystawa – dokumenta, 7-10. Koszalin: Muzeum Okręgowe, 1993
 • Fedorowicz, Jerzy. „Krzywe Koło – Koszalin – Osieki, 1960-1963.” W Galeria Krzywe Koło. Katalog wystawy retrospektywnej, red. Janusz Zagrodzki, 59. Warszawa: Muzeum Narodowe w Warszawie, .
 • Foucault, Michel. „Inne przestrzenie.” Tłum. Agnieszka Rejniak-Majewska. Teksty Drugie nr 6 (2005): 117-125.
 • Gawin, Dariusz. „O pożytkach i szkodliwości historycznego rewizjonizmu.” W Pamięć i odpowiedzialność, red. Robert Kostro i Tomasz Merta, 1-29. Kraków-Wrocław: Ośrodek Myśli Politycznej, Centrum Konserwatywne, 2005.
 • Ludwiński, Jerzy. „Muzeum Sztuki Aktualnej we Wrocławiu (koncepcja ogólna).” (1966) W Idem, Epoka błękitu, red. Jerzy Hanusek, 89-97. Kraków: Otwarta Pracownia, 2009.
 • Machcewicz, Paweł. Muzeum. Kraków: Znak Horyzont, 2017.
 • Nader, Luiza. Konceptualizm w PRL. Warszawa: Fundacja Galerii Foksal, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2009.
 • Orłowska, Walentyna. „Słowo o plenerach i kolekcji.” W Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963-1981, red. Ryszard Ziarkiewicz, 12 – 24. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • Piotrowski, Piotr. Agorafilia. Sztuka i demokracja w postkomunistycznej Europie. Poznań: Rebis, 2010,
 • Polit, Paweł i Agnieszka Szewczyk. „Muzeum awangardy, muzeum otwarte. Ryszard Stanisławski i Muzeum Sztuki w Łodzi.” W Muzeum Sztuki w Łodzi. Monografia, tom I, red. Aleksandra Jach, Katarzyna Słoboda, Joanna Sokołowska i Magdalena Ziółkowska, 492-524. Łódź: Muzeum Sztuki w Łodzi, 2015.
 • Pomian, Krzysztof. Zbieracze i osobliwości. Paryż-Wenecja XVI-XVIII wiek. Tłum. Andrzej Pieńkos, PIW, Warszawa, 1996.
 • Schiller, Konrad. Awangarda na Dzikim Zachodzie. O Sympozjach Złotego Grona w Zielonej Górze. Warszawa-Zielona Góra: Stowarzyszenie 40 000 Malarzy, BWA Zielona Góra, 2015.
 • Szeląg, Marcin. „Kolekcje sztuki aktualnej – Koszalin i Chełmno.” W Awangarda w plenerze: Osieki i Łazy 1963-1981, red. Ryszard Ziarkiewicz, 94-131. Koszalin: Muzeum w Koszalinie, 2008.
 • Szeląg, Marcin. „Muzeum sztuki współczesnej. Topos powojennego życia artystycznego.” W Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z Ministerstwem Kultury i Muzeum Narodowym w Warszawie 21-22 marca 2005, red. Dorota Folga-Januszewska, 27-37. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 • Szmelter, Iwona, „Istnienie: dzieło, artysta, zakup – rejestracja – konserwacja i odbiorca w muzeum sztuki współczesnej.” Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z Ministerstwem Kultury i Muzeum Narodowym w Warszawie 21-22 marca 2005, red. Dorota Folga-Januszewska, 109-123. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 • Taranienko, Zbigniew. „25 lat Kolekcji.” W Idem, Kolekcja Studio. Dzieła i twórcy. 25 lat Galerii Studio, 3-32. Warszawa: Centrum Sztuki im. Stanisława Ignacego Witkiewicza, 1997.
 • Tolkien, J. R. R. Władca pierścieni. Bractwo pierścienia. Tłum. Jerzy Łoziński. Poznań: Zysk i S-ka, 1996.
 • Turowski, Andrzej. [głos w dyskusji]. W Nowe muzeum sztuki współczesnej czy nowoczesnej? Miejsca, programy, zadania. Materiały z konferencji zorganizowanej przez Polski Komitet Narodowy ICOM i Sekcję Polską AICA we współpracy z Ministerstwem Kultury i Muzeum Narodowym w Warszawie 21-22 marca 2005, red. Dorota Folga-Januszewska, 255-258. Warszawa: Krajowy Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków, 2005.
 • Turowski, Andrzej. Wielka utopia awangardy. Artystyczne i społeczne utopie w sztuce rosyjskiej 1910-1930. Warszawa: PWN, 1990.
 • Ustawa z dnia 23 lipca 2003 o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Dziennik Ustaw 2003, nr 162, poz. 1568 z późniejszymi zmianami, t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, z 2018 r. poz. 10.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b464e0f1-c3be-4276-b987-695d8384c38f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.