PL EN


2011 | 6 | 237-254
Article title

Technologia WEB 2.0 jako środowisko dydaktyczne w szkole społeczeństwa wiedzy

Content
Title variants
EN
WEB technology 2.0 as a didactical background in the school of the knowledge society
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Dostosowanie edukacji do obecnej rzeczywistości społeczeństwa wiedzy i poszukiwanie nowych metod stosowania technologii informacyjnych jest koniecznością. Szczególnie cenna i wartościowa pedagogicznie wydaje się koncepcja uwzględniająca wykorzystanie w procesie dydaktycznym technologii Web 2.0, angażująca nauczycieli i uczniów w proces zespołowego tworzenia wiedzy. Współczesne trendy w Internecie, określane mianem Web 2.0, umożliwiają projektowanie nowoczesnych środowisk dydaktycznych na podbudowie teoretycznej społecznego konstruktywizmu pedagogicznego. W niniejszym artykule przedstawiono projekt takiego środowiska w oparciu o ogólnodostępne i bezpłatne aplikacje internetowe.
EN
It is absolutely necessary to adapt the educational system to our current realityand to search for the new methods of applying ICT. For that reason the conception of using Web 2.0 in the teaching process seems to be the most valuable pedagogically, because it involves both teachers and students in the process of creating knowledge, which is done collectively. Present day trends on the Internet referred to as Web 2.0, enable to design modern didactical backgrounds based on the theoretical foundation of social constructivism. This study presents a project of this kind of background on the basis of publicly available and free of charge web applications.
Year
Volume
6
Pages
237-254
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
 • Zespół Szkół Informatycznych i Mechatronicznych w Przemyślu
References
 • Benkler Y., Bogactwo sieci. Jak produkcja społeczna zmienia rynki i wolność, WAiP, 2008.
 • Grodecka K., Kieslinger B., Wild F., Oprogramowanie społecznościowe w edukacji wyższej, CeL, AGH, Kraków 2009.
 • Hofmokl J., Tarkowski A., i in., Przewodnik po otwartej nauce, ICMMiK UW, Warszawa 2009.
 • Huijboom N., van den Broek T., i in., The Impact of Social Computing on Public Services, European Communities, 2009.
 • Izdebska J., Świat medialny współczesnego dziecka – nowa, zmieniająca się przestrzeń edukacyjna, Konferencja naukowa Edukacja w społeczeństwie wiedzy – wieloznaczność rzeczywistości edukacyjnej, społecznej i kulturowej, Katowice 2006.
 • Jakubczyk J., Wymarzona strategia?, „Forum Akademickie”, 3/2004.
 • Jenkins H, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, WAiP, Warszawa 2006.
 • Kąkolewicz M, Koncepcja zewnętrznych reprezentacji struktur wiedzy jako szczególny przypadek e-portfolio [w:] E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. M. Dabrowski, M. Zając, Warszawa 2010.
 • Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania szkoły w społeczeństwie informacyjnym, Nowe technologie w edukacji, Rada ds. Edukacji Informatycznej i Medialnej przy Ministrze Edukacji Narodowej, Warszawa 2010.
 • Kołodziejczyk W., Kramek B., Internet w edukacji, Czy warto korzystać z nowych technologii? [w:] Informatyka – uczyć łatwiej, PWN, Warszawa 2010.
 • Kozielska M.(red.), Edukacja dla społeczeństwa wiedzy, Wyd. Adam Marszałek, Toruń 2007.
 • Krzysztofek K., Web 2.0 jako dobrodziejstwo, „Computerworld”, 2/2008.
 • Lubina E., Metodyka e-learningu akademickiego w warunkach powszechnego wdrażania – rozwój czy skostnienie? [w:] E-learning w szkolnictwie wyższym – potencjał i wykorzystanie, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2010.
 • Morbitzer J., O potrzebie edukacji medialnej, „Wychowawca”, 9/2009.
 • Osiński Z., Polskie internetowe serwisy edukacyjne – czy służą edukacji?, „E-mentor”, 2/2009.
 • Papińska-Kacperek J. (red.), Społeczeństwo informacyjne, Warszawa 2008.
 • Shuen A., Web 2.0. Przewodnik po strategiach, Helion, 2009.
 • Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013, MSWiA, Warszawa 2008.
 • Piecuch A., Ucieczka od rzeczywistości czy przybliżanie rzeczywistości – modelowanie i symulacja komputerowa [w:] Dydaktyka informatyki. Modelowanie i symulacje komputerowe, red. W. Furmanek, A. Piecuch, Wyd. UR, Rzeszów, 2010.
 • Szabłowski S., E-learning dla nauczycieli, Fosze, Rzeszów 2009.
 • Szubrycht J., Stuknij się w Web 2.0, „Przekrój”, 46/2007.
 • Tyszkowska M., Wybrane problemy etyczne związane ze zjawiskiem Web 2.0, „E-mentor”, 2/2010.
 • Zając M., Edukacyjna kraina Web 2.0 – mini przewodnik, „E-mentor”, 2/2010”.
 • Cellary W., Społeczeństwo informacyjne, czy społeczeństwo wiedzy?, www.edunews.pl, 7.05.2008.
 • http://mfiles.pl/pl.
 • www.edunews.pl.
 • www.wired.com.
 • www.capetowndeclaration.org/translations/polish-translation.
 • http://koed.org.pl/lang/pl/otwartaedukacja/co-to-jest.
 • http://ocw.mit.edu.
 • www.ocwconsortium.org.
 • http://open.agh.edu.pl.
 • http://lemill.net.
 • www.eduslide.net.
 • www.wiziq.com.
 • www.google.com/accounts.
 • http://mail.google.com.
 • www.google.com/talk.
 • www.skype.com.
 • http://flashmeeting.e2bn.net.
 • www.blogger.com.
 • www.scribd.com.
 • www.youtube.com.
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiki.
 • http://sites.google.com.
 • http://docs.google.com.
 • http://calendar.google.com.
 • www.google.pl/reader.
 • www.mindmeister.com.
 • www.gliffy.com.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2083-3156
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b46ad61d-76f3-43d0-b6de-fb1ea17b24c6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.