PL EN


2015 | 53 | 2(106) | 18-30
Article title

Model indywidualnej przestrzeni informacyjnej w procesie badawczym - wstępne założenia

Title variants
EN
The Model of the Individual Information Space in a Research Process - Preliminary Assumptions
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
CEL/TEZA: wprowadzenie indywidualnej przestrzeni informacyjnej (IPI) jako konstruktu metodologicznego w badaniach procesów informacyjnych. KONCEPCJA/METODY BADAŃ: przyjęto założenie, że każdy użytkownik informacji działa w obrębie swojej przestrzeni informacyjnej, która jest wynikiem oddziaływania trzech sfer: zespołu umiejętności i doświadczeń informacyjnych użytkownika, zespołu jego świadomości informacyjnej (czyli m in. postaw, uprzedzeń i przekonań związanych z działalnością informacyjną, ujawniających się w trakcie realizacji zadania informacyjnego) i rzeczywistej dostępności infrastruktury informacyjnej. WYNIKI I WNIOSKI: cyfryzacja humanistyki jest istotnym czynnikiem kształtującym indywidualną przestrzeń informacyjną. Wykorzystanie modelu IPI może ułatwić wyjaśnienie mechanizmów zmian zachodzących pod wpływem rozwoju technologii informatycznych w procesach informacyjnych. ZASTOSOWANIA PRAKTYCZNE: konstrukt IPI może być stosowany w badaniach zmian zachowań informacyjnych oraz czynników je kształtujących wśród różnych kategorii użytkowników.
EN
PURPOSE/THESIS: The individual information space (IIS) as a methodological construct can be applied in exploration of information processes. APPROACH/METHODS: It is assumed that every information user operates within his or her information space, which is a product of interaction of three domains: the users set of information-related skills and experience, the users information awareness (including attitudes, prejudices, and convictions concerning information-related activity, surfacing during the performance of relevant tasks), and the actual availability of an Information infrastructure. RESULTS AND CONCLUSIONS: The digitization of the humanities is a significant factor that shapes the individual Information space. The use of the IIS model may facilitate the explanation of the mechanisms behind the changes occurring in Information processes as a result of the development of Information technologies. PRACTICAL IMPLICATIONS: the IIS concept can be applied in research concerning changes of Information behaviours and their variables in different groups of users.
Year
Volume
53
Issue
Pages
18-30
Physical description
Dates
received
2015-06-29
revised
2015-11-08
accepted
2015-12-30
Contributors
author
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Collegium Humanisticum UMK, ul. Wł. Bojarskiego 1, 87 -100 Toruń, egt@umk.pl
 • Instytut Językoznawstwa. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Collegium Novum, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań , mgorny@amu.edu.pl
 • Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski, ul. Nowy Świat 69, 00 -927 Warszawa, emka@uw.edu.pl
 • Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4, 20-031 Lublin, zbigniew.osinski@gmail.com
References
 • Boisot, M.H. (ed). (1995). Information Space. A Framework for Learning in Organizations, Institutions and Culture. London & New York: Routledge.
 • Bruce, H. (2005). Personal, anticipated information need [online]. Information Research, 10(3), [19.03.2014], http://www.informationr.net/ir/10-3/paper232.html
 • Diekema, A.R.; Olsen, M.W. (2011). Personal Information Management Practices of Teachers. Proceedings of the American Society for Information Science and Technology, vol. 48, no 1, 1-10.
 • Dillon, A. (2000). Spatial-semantics: How Users Derive Shape from Information Space. Journal of the American Society for Information Science, 51(6), 521-528.
 • Dörk, M.; Carpendale, S.; Williamson, C. (2011). The Information Flaneur: A Fresh Look at Information Seeking [online]. In: ACM CHI Conference on Human Factors in Computing Systems, May 7–12, 2011, Vancouver, BC, Canada, [30.04.2015], http://mariandoerk.de/informationflaneur/chi2011.pdf
 • Evans, J.A. (2008). Electronic Publication and the Narrowing of Science and Scholarship. Science, 321, 395-399.
 • Gwizdka, J. (2006). Finding to keep and organize: Personal information collections as context [online]. In: Personal Information Management. A SIGIR 2006 Workshop, [30.04.2015],: http://pim.ischool.washington.edu/pim06/files/gwizdka-paper.pdf
 • Hartel, J.; Thomson, L. (2011). Visual Approaches and Photography for the Study of Immediate Information Space. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 62(11), 2214-2224.
 • Hornbaek, K.; Hertzum, M. (2011). The Notion of Overview in Information Visualization. International Journal of Human-Computer Studies, 69, 509-525.
 • Kisilowska, M. (2011). Przestrzeń informacyjna jako termin informatologiczny. Zagadnienia Informacji Naukowej, 2, 35-52.
 • Kljun, M.; Dix, A. (2012). Collaboration practices within personal information space [online]. In: Personal Information Management (PIM 2102), workshop at CSCW 2012, Feb 11, 2013, Seattle [17.03.2014], http://alandix.com/academic/publist-2012.html
 • Krishnan, A.; Jones, S. (2005). TimeSpace: Activity-based Temporal Visualization of Personal Information Spaces. Personal Ubiquitous Computing , 9(1), 46-65.
 • Kwasnik, B.H. (1991). The importance of factors that are not document attributes in the organization of personal documents. Journal of Documentation, 47(4), 389–398.
 • Lansdale, M.W. (1988). The psychology of personal information management. Applied Ergonomic, 19(1), 55-66.
 • Lee, H-L. (2003). Information Spaces and Collections: Implications for Organization. Library & Information Science Research, 25, 419-436.
 • Malone, T. (1983). How do people organize their desks? Implications for the design of office information systems. Proceedings of ACM Transactions on Office Information Systems, 1(1), 99–112.
 • McKnight, C. (2000). The personal construction of information space. Journal of the American Society for Information Science, 51(8), 730-733.
 • Robinson, L. (2009). A Taste for the Necessary: A Bourdieuian Approach to Digital Inequality. Information, Communication & Society, 12(4), 488-507.
 • Sauermann, L.; van Elst, L.; Dengel, A. (2007). PIMO - a Framework for Representing Personal Information Models [online]. In: Proceedings of I-Semantics 2007, [19.03.2014], http://www.dfki.uni-kl.de/~sauermann/papers/sauermann+2007b.pdf
 • Sowa, J. (2011). Fantomowe ciało króla. Kraków: Universitas.
 • Steinerova, J. (2008). Seeking Relevance in Academic Information Use. Information Research, [online], 13(4) [17.03.2014], http://www.informationr.net/ir/13-4/paper380.html
 • Van Acker, W. (2010). Reconnecting Library Architecture and the Information Space. Art Libraries Journal, 35(4), 29-34.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0324-8194
e-ISSN
2392-2648
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4738487-fb6e-4bf1-bac7-62cf6b35f363
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.