PL EN


2015 | 2 | 86-89
Article title

Częstość występowania zaburzeń funkcji poznawczych w grupie pacjentów powyżej 65. roku życia w wybranej placówce podstawowej opieki zdrowotnej z zastosowaniem testu MMSE oraz testu rysowania zegara

Content
Title variants
Languages of publication
PL
Abstracts
Contributors
References
  • Bidzan L, Turczyński J, Szabert K. Rozpowszechnienie zaburzeń otępiennych w populacji wiejskiej. Psychiatr Pol 2007; 2:181–188.
  • Vetulani J. Starzenie, choroba Alzheimera i butyrylocholinoesteraza. Psychoger Pol 2008; 5(1): 1–13.
  • Barcikowska M. Choroba Alzheimera, „Mózg”. Warszawa: Wydawnictwo LibraMed; 1997: 106–121.
  • Barcikowska M, Bień M, i wsp. Rozpoznawanie i leczenie otępień. Rekomendacje Interdyscyplinarnej Grupy Ekspertów Rozpoznawania i Leczenia Otępień (IGERO 2006). Lublin: Wydawnictwo Czelej; 200
  • Gabryelewicz T, Kotapka-Minc S, Mączka M, i wsp. Charakterystyka polskiej populacji osób z chorobą Alzheimera i ich opiekunów:Raport z badania obserwacyjnego EX-ON. Psychogeriatr Pol 2006; 3(2): 75–84.
  • Drobnik J, Susło R, Kurpas D, i wsp. Analiza występowania otępienia oraz chorób powodujących zespoły otępienne w populacji Dolnego Śląska. Fam Med Prim Care Rev 2009; 11(2): 134–138.
  • Gabryelewicz T. Rozpowszechnienie zespołów otępiennych. Neur Neurochir Pol 1999; Supl. 1: 11–17
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b47680ee-2bc5-4957-a02d-1c19dec16e86
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.