Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2012 | 5 | 1-2 | 17-28

Article title

CHANGES OF CONSUMPTION DIRECTIONS WITH PARTICULAR EMPHASIS ON FOOD CONSUMPTION

Authors

Content

Title variants

Languages of publication

EN

Abstracts

EN
Within last 30 years, in the modern societies, especially those more wealthy ones, relatively deep transformation took place in respect of purchasers' preferences and expectations as well as the values presented by them. These changes also apply to foodstuffs. Food products belong to the ones bought regularly and they take and important position in the structure of household expenditures. The article concentrates on the presentation of changes taking place in the European societies in respect of consumption, with particular stress on the foodstuffs. An attempt was also made to show the specificity of food producers' activities being the response to the current changes.

Year

Volume

5

Issue

1-2

Pages

17-28

Physical description

Contributors

References

 • Baruk, A.I. (2010). Postrzeganie polskich i zagranicznych produktów spożywczych przez konsumentów. Marketing i Rynek, 1, 27-31.
 • Chechelski, P. (2008). Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy. Warszawa: IERiGŻ-PIB, Studia i Monografie, 145, 109-111.
 • Chechelski, P. (2009). Ocena globalizacji łańcucha żywnościowego w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA, vol. XI/3, 55-60.
 • Domański, T., & Bryła, P. (2010). Marketing produktów żywnościowych (pp. 48-60). Warszawa: PWE.
 • Garbarski, L. (1998). Zachowania nabywców (pp. 30-48). Warszawa: PWE.
 • Grzybowska-Brzezińska, M. (2010). Determinanty wyboru produktów żywnościowych. Marketing i Rynek, 3, 26-29.
 • Kulbicka, B., & Kwasek, M. (2006). Wpływ dochodów na spożycie żywności – przesłanki dla polityki żywnościowej. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 20.
 • Kramer, J. (1997). Konsumpcja w gospodarce rynkowej (pp. 188-189). Warszawa: PWE.
 • Krot, K., & Glińska, E. (2011). Decyzje zakupowe klientów trzeciego wielu w świetle badań jakościowych. Marketing i Rynek, 2, 23-28.
 • Mazurek-Łopacińska, K. (1997). Zachowania nabywców jako podstawa strategii marketingowej (pp. 15-23). Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 • Rosiak, E. (2007). Spożycie żywności w Polsce na tle Unii Europejskiej. Przemysł Spożywczy, 8, 26.
 • Senyszyn, J. (1995). Potrzeby konsumpcyjne. Wstęp do ekonomicznej teorii potrzeb (pp. 109-115). Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego.
 • Słoninko, A. (2008, August 14). Wyścig klopsików. Rynki Zagraniczne, 32/33 (7658).
 • Stańczyk, G. G. (2006, September 07). Dobra wódka, kiełbasa, a na deser ... krówki. Rynki Zagraniczne, 36/37 (7558), 6-8.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b4797d60-8167-4f97-affd-6136665ca222
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.