Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2017 | 44 | 9(522) | 32–33

Article title

MINIMUM EGZYSTENCJI W 2016 R. DANE ŚREDNIOROCZNE

Authors

Selected contents from this journal

Title variants

EN
ESTIMATES OF SUBSISTENCE MINIMUM BASKETS IN 2016

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Minimum egzystencji, zwane także minimum biologicznym, to miara opracowana przy pierwszych szerszych badaniach nad ubóstwem w Polsce po 1989 r., która wpisała się w tradycję badań ubóstwa ekonomicznego. Kategoria ta wyznacza modelowy sposób zaspokojenia podstawowych potrzeb na minimalnym poziomie, poniżej którego występuje biologiczne zagrożenie życia i rozwoju człowieka, umożliwiający jedynie przeżycie, wyznaczając tym samym dolną granicę obszaru ubóstwa. W warunkach słabnącej deflacji, przechodzącej w ostatnich miesiącach w inflację, w 2016 r. wartości minimum egzystencji wzrosły od 1,6% (gospodarstwo z trójką dzieci) do 2,2% (gospodarstwo dwojga emerytów), co stanowi powrót do tendencji wzrostu wydatków.
EN
Subsistence minimum is defined as the lowest possible level of consumption allowing the households to survive. The article presents the estimates of subsistence minimum baskets – index which is used to measure the extreme poverty – for 2016. In condition of weakening deflation, the estimates of subsistence minimum have increased from 1,6% (family with 3 children) to 2,2% (household in retirement age).

Year

Volume

44

Issue

Pages

32–33

Physical description

Contributors

 • Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

References

 • Broda Wysoki P., Kurowski P. (2013), Próg interwencji socjalnej czy minimalny dochód socjalny? Refleksja nad propozycjami zmian w pomocy społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 4
 • Broda-Wysocki P., red. (2015a), Wysokość i struktura Progu Interwencji Socjalnej. Raport weryfikacyjny, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
 • Broda-Wysocki P., red. (2015b), Weryfikacja Progu Wsparcia Dochodowego Rodzin, raport IPiSS dla MPiPS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Kurowski P., Styrc M. (2007), Progi minimalnej konsumpcji gospodarstw domowych wyznaczane metodą potrzeb podstawowych. Rodzaje, oszacowania i zastosowania polityce społecznej, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk L., Sajkiewicz B. (1996), Kategoria minimum egzystencji, w: S. Golinowska, Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Deniszczuk, L. (1977), Wzorzec konsumpcji społecznie niezbędnej, Studia i Materiały IPiSS, Zeszyt Nr 10, Warszawa.
 • Golinowska S. (1996), Polska bieda II. Kryteria – Ocena – Przeciwdziałanie, IPiSS, Warszawa.
 • Golinowska S., Sowa A., Kurowski P., Broda-Wysocki P. (2016), Zagrożenie ubóstwem. Ewolucja zjawiska. Polska i inne kraje, IPiSS, Warszawa.
 • GUS (2014), Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2013 r., informacja sygnalna, GUS, Warszawa.
 • GUS (2015), Ubóstwo w Polsce w latach 2013–2014, GUS Warszawa.
 • GUS (2016), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2015 r. (na podstawie budżetów gospodarstw domowych), Opracowanie sygnalne, maj, Warszawa.
 • GUS (2017a), Zasięg ubóstwa ekonomicznego w Polsce w 2016 r. (na podstawie budżetów gospodarstw domowych), Opracowanie sygnalne, czerwiec, Warszawa.
 • GUS (2017b), Informacja o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w 2016 r., Warszawa.
 • GUS (2017c), Biuletyn Statystyczny, nr 1, Warszawa.
 • Szarfenberg R. (2017), Wpływ świadczenia wychowawczego (500+) na ubóstwo na podstawie mikrosymulacji, „Polityka Społeczna”, nr 4.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b47a7421-0931-4709-99ea-69b5d35b441c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.