PL EN


2017 | 8 | 1 | 205-216
Article title

Światy wirtualne 3D w edukacji akademickiej

Content
Title variants
3D Virtual Worlds in Academic Education
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
W artykule Aspekty edukacyjne wirtualnych światów. Aplikacja Second Life uczestnicy spotkań SEA-Poznań omówili pokrótce funkcjonalność edukacyjną światów wirtualnych na przykładzie Second Life (SL) z perspektywy użytkownika, osoby potencjalnie zainteresowanej korzystaniem z zasobów tego świata w celach edukacyjnych lub poznawczych. Podano też przykłady polskie grup zainteresowań działających w SL, obszarów czy konkretnych miejsc w SL. Niniejszy artykuł jest poświęcony zagadnieniom związanym z edukacją akademicką oraz życiem akademickim, które toczy się w SL nieustannie od kilkunastu lat. Artykuł wprowadza do istoty światów wirtualnych, aby następnie przejść do zagadnień ze świata akademickiego w różnych jego aspektach. Mówimy zatem o innowacyjności wirtualnych placówek edukacyjnych, wydarzeniach akademickich, konferencjach naukowych i dydaktycznych odbywających się albo całkowicie wirtualnie w SL, albo hybrydowo. Został również uwzględniony akcent polski: krótko o popularyzacji wirtualnych uczelni w kraju oraz o dyplomach realizowanych w świece wirtualnym. Ostatnia część artykułu poświęcona jest krytycznej ocenie wirtualizacji edukacji.
EN
The article is a continuation of the discussion initiated in the first part, Educational aspects of virtual worlds. The application of Second Life. Here, different aspects of academic education and academic research are discussed – also on the example of SL – which has its 13th anniversary this year. The article consists of a few parts. Part One explains the essence of virtual worlds as platforms for communication, education and research. Part Two discusses innovations in education provided in virtual campuses. Part Three presents selected academic events organized in SL, e.g. discussion groups and regular meetings of researchers and educators, as well as scientific conferences – both hybrid ones and performed entirely in SL. Part Four focuses on the popularization of virtual education and virtual campuses in Poland. Part Five is devoted to certificates and diplomas from virtual schools, as well as academic defenses performed in SL. Polish Academia Electronica is described shortly here, too. The last part presents a critical analysis of the virtualization of education. Here, both affordances and limitations of 3D virtual environments in education are mentioned.
Year
Volume
8
Issue
1
Pages
205-216
Physical description
Dates
published
2017
Contributors
author
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Pracownia Edukacyjnych Zastosowań Informatyki, Polska
 • Katedra Informatyki i Statystyki, Polska
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Informatyki i Statystyki, Polska
 • Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Matematyki i Informatyki, Zakład Analizy Matematycznej, Polska
author
 • Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, Katedra Bezpieczeństwa Narodowego, Polska
 • Centrum EFEKTY, http://resume.januszewski.org/, Polska
 • Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra Patofizjologii, Polska
References
 • Academia Electronica. Pobrane z: http://academia-electronica.net (1.07.2016).
 • Immerse Learning. Pobrane z: https://www.immerselearning.com (3.08.2016).
 • Kołodziejczak, B., Roszak, M., Kowalewski, W., Ren-Kurc, A. (2014). Multimedia Educational Materials in Academic Medical Training. Studies in Logic, Grammar and Rhetoric, 39, 1 (52), 105–121.
 • Kowalewski, W., Kołodziejczak, B., Roszak, M., Ren-Kurc, A. (2013). Gesture Recognition Technology in Education. Międzynarodowa konferencja Distance Learning, Simulation and Communication. Proceedings (Selected papers), Brno, Czech Republic, 21–23.05.2013.
 • New Media Consortium Horizon Report 2016. Pobrane z: http://www.nmc.org/publication/nmc- -horizon-report-2016-higher-education-edition/ (26.07.2016).
 • OpenSimulator. Pobrane z: http://opensimulator.org/wiki/Main_Page (3.08.2016).
 • Roszak, M., Kołodziejczak, B., Ren-Kurc, A., Kowalewski, W., Bręborowicz, A. (2013). Learning Content Development System (LCDS) jako narzędzie tworzenia materiałów powtórkowych. e-Mentor, 1 (48). Pobrane z: www.e-mentor.edu.pl (26.07.2016).
 • Sidey Myoo (Ostrowicki, M.) (2011). Sytuacja edukacyjna w nauczaniu online. Pobrane z: http://www.ktime.up.krakow.pl/symp2011/referaty2011/myoo.pdf (15.07.2016).
 • Topol, P. (2011). Przyjedź na konferencję do Second Life. W: J. Morbitzer (red.), Człowiek – media – edukacja (s. 392–399). Kraków: Wyd. Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • Topol, P. (2013a). Funkcjonalność edukacyjna światów wirtualnych. Poznań: Wyd. UAM.
 • Topol, P. (2013b). Polska w edukacyjnej przestrzeni Second Life. Neodidagmata, 35, 33–46.
 • Topol, P. (2013c). Środowisko akademickie w Second Life – grupy, kursy i programy akademic-kie. e-Mentor, 3 (50). Pobrane z: www.e-mentor.edu.pl (3.08.2016).
 • Topol, P. (2015). Szkolenie zawodowe i biznesowe w światach wirtualnych 3D. Studia Oeconomica Posnaniensia, 3 (5), 143–158.
 • Topol, P. (2016). Nauka języka w trójwymiarowym świecie wirtualnym – z badań własnych. EduAkcja. Magazyn Edukacji Elektronicznej, 1 (11), 61–70.
 • Topol, P., Kowalewski, W., Mokwa-Tarnowska, I., Leszczyński, P., Kołowska-Gawiejnowicz, M., Siatkowski, I., Ren-Kurc, A. (w druku). Aspekty edukacyjne wirtualnych światów. Aplikacja Second Life.
 • Virtual Round Table Conference. Pobrane z: http://www.virtual-round-table.com (25.07.2016).
 • Virtual World Best Practice in Education. Pobrane z: https://vwbpe.org (24.07.2016).
 • Wodecki, A. (2007). Second Life Uniwersytetu. Wrocław: IV Konferencja Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym. Pobrane z: http://docplayer.pl/438355-Second-life-uniwersytetu.html (15.07.2016).
 • Zych, J. (2013a). Gra decyzyjna Legion – narzędzie do kształtowania kompetencji twardych i miękkich na współczesnym polu walki. W: A. Lis, R. Reczkowski (red.), Innowacja i synergia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (s. 208–217). T. 2. Bydgoszcz: Centrum Doktryn i Szkolenia Sił Zbrojnych.
 • Zych, J. (2013b). Gry decyzyjne dla kształtowania kompetencji kadr menedżerskich zarządzania kryzysowego: rozprawa habilitacyjna. Gdynia: Wyd. Akademii Marynarki Wojennej.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b48550b9-f299-4aaf-bf23-d4120904e600
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.