PL EN


2013 | 14 | 89-104
Article title

Rola organizacji pozarządowych w stymulowaniu aktywności zawodowej na terenie społeczności lokalnej

Authors
Title variants
EN
The Role of Non-Governmental Organizations in Stimulating Vocational Activity in the Area of Local Community
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The aim of the article is to present the role of non-governmental organizations in stimulating vocational activity in such a local community as district (powiat). This aim seems to be particularly important in the context of the revival of localness and decentralization of social policy in Poland and thus the growth of non-governmental organizations' role. They are considered as potential employers, places to acquire professional experience in a form of voluntary service and partners in solving local problems, including labour market problems. Therefore, deliberations in the article concern among others the functions of non-governmental organizations, in particular the functions of building and providing labour market services. For that purpose, non-governmental organizations in selected districts were researched. The research was conducted in organizations which in their statute aims presented action supporting local labour markets. In order to obtain research material, the representatives of these institutions were interviewed. The findings indicate that providing labour market services do not determine the main directions of action of the presented organizations, but are rather objectives which supplement the basic activity of the chosen organizations. However, within action accomplished by non-governmental organizations, which operate in selected districts, several important areas can be distinguished. Unfortunately, scarce number of organizations undertaking this kind of activity in the researched area causes that their impact on local labour markets is little which, on the other hand, proves the part of hypothesis formulated for the needs of conducted research which assumes that the potential of NGO is still not used.
Year
Volume
14
Pages
89-104
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Studiów Edukacyjnych, Zakład Kształcenia Ustawicznego i Doradztwa Zawodowego, ul. Szamarzewskiego 89D, 60-568 Poznań, Poland, annaow@amu.edu.pl
References
 • Gosk I., Udział organizacji pozarządowych w budowaniu usług rynku zatrudnienia, Warszawa 2008.
 • Grela K., Trzeci sektor – niewykorzystany potencjał, http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/ typ.1/kategoria_glowna.53/wpis.270 [dostęp: 24.11.2012]
 • Herbst J., Przewłocka J., Podstawowe fakty o organizacjach pozarządowych. Raport z badania 2010, Warszawa 2011.
 • Hrynkiewicz J., Przeciw ubóstwu i bezrobociu: lokalne inicjatywy obywatelskie, Warszawa 2002.
 • Kamiński A., Funkcje pedagogiki społecznej. Praca socjalna i kulturalna, Warszawa 1980, s.
 • Machaj I., Społeczności wobec problemów lokalnych, [w:] Stare i nowe struktury społeczne w Polsce, red. I. Machaj, J. Styk, t. 2: Wieś, Lublin 2002
 • Toczyski W., Rola organizacji pozarządowych w odrodzeniu społeczeństwa obywatelskiego, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska, J. Boczoń, Katowice 1998.
 • Wawrzonek A., Partnerstwo społeczne na terenie społeczności lokalnej jako forma przeciwdziałania bezrobociu, „Studia Edukacyjne” 2008, nr 8.
 • Winiarski M., Funkcje organizacji i stowarzyszeń społecznych w środowisku lokalnym, [w:] Pedagogika społeczna, red. T. Pilch, I. Lepalczyk, Warszawa 1995.
 • Załuska M., Prawne i organizacyjne ramy działania organizacji pozarządowych, [w:] Organizacje pozarządowe w społeczeństwie obywatelskim, red. M. Załuska, J. Boczoń, Katowice 1998.
 • Żechowski Z.A., Zachowanie obywatelskie i samopomocowe ludności w małych społecznościach lokalnych, [w:] Społeczności lokalne w perspektywie integracji europejskiej, red. R.W. Woźniak, Koszalin 2000.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2084-2740
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4884009-0264-459a-b81e-be37c34decd6
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.