PL EN


2013 | 1(8) | 79-85
Article title

Working man.

Content
Title variants
PL
Homo faber
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
Work as an inherent human right. The problem of unemployment in Poland and a destructive influence of lack of work on people. Constitutional protection of human dignity and access to employment and decent earnings. Work and a sense of fulfilment, happiness; work as a vocation; a Christian testimony at work and through work. “Work for man and not man for work” – consequences of breaching this rule. Job market in Poland – opportunities and risks. Value of work in human life – wisdom of generations expressed in proverbs and aphorisms. What does the present homo faber become through work or its lack?
PL
Praca jako przyrodzone prawo człowieka. Problem bezrobocia w Polsce i destrukcyjny wpływ braku pracy na ludzi. Konstytucyjna ochrona godności człowieka a jego dostęp do zatrudnienia i godziwych zarobków. Praca a poczucie spełnienia, szczęścia; praca jako powołanie; chrześcijańskie świadectwo w pracy i przez pracę. „Praca dla człowieka a nie człowiek dla pracy” – konsekwencje naruszenia tej zasady. Rynek pracy w Polsce – szanse i zagrożenia. Wartość pracy w życiu ludzi – mądrość pokoleń wyrażona w przysłowiach i aforyzmach. Kim staje się, przez pracę lub jej brak, współczesny homo faber?
Keywords
Year
Issue
Pages
79-85
Physical description
Dates
published
2013
Contributors
  • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b48e47df-7e49-487c-917f-26c7a9ccdb93
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.