Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


Journal

2012 | 2(23) | 63-84

Article title

Recepcja zjawiska komunikacyjnego w teologii liturgii i homiletyce

Authors

Content

Title variants

EN
The reception of the communicative phenomenon in theology of liturgy and homiletics

Languages of publication

PL EN

Abstracts

EN
Willing to realize the mission eff ectively in the contemporary world, the Church is obliged to present the God’s Words via speech, images and gestures in such a manner that they are easily understood by human beings. Th e relevant and good theory coming from the domain of communication is a good starting point for refl ections on the reception of communication’s theory in theology. Th is phenomenon shows the necessity to adjust the universal character of salutary message to the specifi c system of communication in the society. However, in this process theology has to protect the invariability and versatility of this message. Not only the relation between the priest, the God’s Words and the auditor, who lives in a specifi c reality, decide about the eff ectiveness of prognostication but also the way of transmitting the meaning, which is the salutary proclamation. In the situation when we talk about the God’s Words’ crisis, the remedy does not seem to be the language of media, the excessive number of colloquial words and creating out of homily a show full of gadgets but the nearness to the God’s Words.

Keywords

Journal

Year

Issue

Pages

63-84

Physical description

Dates

published
2012-12-31

Contributors

author
 • Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi

References

 • Brás N., Teologia komunikacji, CamP 15(1995) nr 6, s. 12.
 • Campana F., Il presiedres: arte del comunicare, w: Liturgia epifania del Mistero, Roma 2003.
 • Carnicella M. C., Chiesa e scienza delle comunicazioni sociali, RT 1991 nr 2, s. 308.
 • Carnicella M. C., Teologia e comunicazione: affi nita e conflitti, RT 1991 nr 1, s. 176.
 • Castel O., Il mistero del culto cristiano, Turyn 1966.
 • Commissione Episcopale per la liturgia, Nota pastorale Il rinnovamento liturgico in Italia, 23.10.1983, nr 25.
 • Díez F. M., Teologia de la comunicacion, Madrid 1994.
 • Dobek-Ostrowska B., Podstawy komunikowania społecznego, Wrocław 2004.
 • Ferder F., Żywe Słowa (Pismo święte, psychologia i komunikacja międzyosobowa), Kraków 2002.
 • Ferraris F., Animowanie celebracji liturgicznych, Kraków 2002.
 • Fisichella R., La rivelazione. Evento e credibilita. Bologna 1985.;
 • Głodowski W., Komunikowanie interpersonalne, Warszawa 2001.
 • Grzegorz XVI, Encyklika Mirari vos, w: Acta Gregorii popae XVI, t. 1-4, Roma 1901-1904.
 • Janiec Z., Komunikacyjny wymiar liturgii, Sandomierz 2006.
 • Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002.
 • Joos A., Messaggio cristiano e comunicazione oggi, Verona 1990.
 • Jungmann J., Liturgie und „pia exercitia”, LJ 9 (1959) 83, s. 79-86.
 • Knapp M. L., J. A. Hall, Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wrocław 2000.
 • Komunikowanie interpersonalne, w: J. Skrzypczak (red.), Popularna Encyklopedia Mass mediow, Poznań 1999, s. 259.
 • Kosiński, Technika głoszenia kazań, Lwów 1923.
 • Kurcz I., Język i mowa, w: T. Tomaszewski (red.), Psychologia, Warszawa 1982, s. 411-412.
 • Lewek A., Nowa ewangelizacja w świetle Soboru Watykańskiego II, t. 2, Katowice 1995.
 • McKay M., M. Davis, P. Fanning, Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2004.
 • Nadolski B., Leksykon Liturgii, Poznań 2006.
 • Nadolski B., Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004.
 • Panteghini G., Quale comunicazione nella Chiesa?, Bolonia 1993.
 • Pease A., Mowa ciała. Jak odczytywać myśli innych ludzi z ich gestów, Kielce 2003.
 • Pokorna-Ignatowicz K., Kościół w świecie mediów (Historia – dokumenty – dylematy), Kraków 2002.
 • Santos E. M., Theology of Pastoral Communication, w: Two Comprehensive Approaches Linking Theology and Communication, Sal 1989 nr 1, s. 89-111.
 • Sobkowiak B., Komunikowanie społeczne, w: B. Dobek-Ostrowska (red.), Współczesne systemy komunikowania, Wrocław 1997, s. 15-16.
 • Sorrentino A., Sztuka przewodniczenia celebracjom liturgicznym, Kraków 2001.
 • Soukup P., Komunikowanie i teologia. Rozmyślania oparte na źródłach chrześcijańskich, w: Kościół a środki społecznego przekazu, J. Chrapek (red.), Warszawa 1990, s. 52.
 • Staniek E., Z kaznodziejskiego warsztatu, Kraków 2002.
 • Sztejnberg A., Podstawy komunikacji społecznej w edukacji, Wrocław 2005.
 • Tkaczyk L., Komunikacja niewerbalna. Postawa, mimika, gest, Wrocław 1997.
 • Urbański P., Kazanie i retoryka, w: W. Przyczyna (red.), Fenomen kazania, Kraków 1994, s. 67.
 • Von der Maiden A., Appeal for a more communicative theology, MD 1981 nr 4, s. 43.
 • Von der Meiden A., Appeal for a more communicative theology, MD 1981 nr 4, s. 43.
 • Watson J., A. Hill, A Dictionary of Communication and Media Studies, London 1993.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b4907076-1d08-4087-bbe8-da33c174941c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.