PL EN


2016 | 18 | 87-98
Article title

Geopolityczne wizje Krymu i Ukrainy

Authors
Content
Title variants
EN
Geopolitical concepts of Ukraine and Crimea
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przynależność geopolityczna pogranicza ukraińsko - rosyjskiego i półwyspu Krymskiego znajdowała się od połowy XIX wieku w sferze zainteresowań ukraińskich, rosyjskich, polskich i zachodnich (niemieckich, brytyjskich, amerykańskich) intelektualistów. Celem niniejszego opracowania jest ukazanie różnic dotyczących podejścia do problematyki Krymu i ziem dzisiejszej Ukrainy wschodniej w ukraińskiej myśli politycznej i koncepcjach geo - strategicznych jej bliższych oraz dalszych sąsiadów.
EN
Since the mid 19th c. the geopolitical belonging of the Ukrainian and Russian borderland and of the Crimean Peninsula has been the object of interest of the then powers. The article analyzes differences in how the Ukrainian political thought and geostrategic concepts of Ukraine’s close and far neighbors approach the problems of Crimea and land of today’s eastern Ukraine. The problem of Crimea’s territorial belonging is shown from the perspective of Ukrainian, German, English and Russian schools of geopolitics. Attention has also been drawn to the geopolitical consequences of the loss of Crimea for Ukraine and for the countries of Eastern Europe.
Year
Volume
18
Pages
87-98
Physical description
Contributors
References
 • Дашкевич Я., 2014, Крим у геополитиці минулого і сучасного, archeos.org.ua/wp-content/uploads/2014/.../Крим_у_геополiтицi.pdf.
 • Кудряченко А.І., 2006, Геополітичі виклики сучасної України. Стратегічні виклики, № 1.
 • Рахманний Р., 1997, Роздуми про Україну, Київ.
 • Рудницький С., 1994, Чому ми хочемо самостійної України, Львів.
 • Шмаленко Ю.I., 2007, Геополітичні концепції українських вчених на початку ХX-ст., Одесса.
 • Brzeziński Z., 1998, Wielka Szachownica: główne cele polityki amerykańskiej, Warszawa.
 • Eberhardt P., 2005, Geneza niemieckiej koncepcji „Mitteleuropy”, Przegląd Geograficzny, 77,4, s. 463-483.
 • Mackinder J.H., 1919, Democratic Ideals and Reality, London.
 • Roland P., 2011, Naziści i okultyzm. Ciemne moce III Rzeszy, Warszawa.
 • Skruwa G., 2013, Ukraińcy i Morze Czarne. Nacjonalistyczna geografia w postradzieckiej rzeczywistości. Sensus Historia, vol. XII (3).
 • Wilson A., 2000, Ukraińcy. Warszawa.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4a0317b-98fc-4629-a45a-314235d8ca7f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.