PL EN


2016 | (11) 2016 | 20-29
Article title

Niedostatki podziału cyfrowego

Content
Title variants
EN
Shortage of digital divide
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W społeczeństwie informacyjnym pojawiła się warstwa ekspertów technologii i robotników wiedzy. Obok niej pojawia się grupa NEET oraz grupa ludzi o niskiej kulturze informacyjnej. Rodzi to wyzwania dla dydaktyki informatyki
EN
In information society there is a new layer – new technology experts and knowledge workers. Next to it there is a group of people NEET (not in employment, education or training) and people with low culture information. This raises challenges for the teaching of computer science.
Year
Volume
Pages
20-29
Physical description
Dates
published
2016
References
 • Bard A., Söderqvist J., Netokracja. Nowa elita władzy i życie po kapitalizmie, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.
 • Bauman Z., Globalizacja, PIW, Warszawa 2000.
 • Bell D., Nadejście społeczeństwa postindustrialnego. Próba prognozowania społecznego, Instytut Badania Współczesnych Problemów Kapitalizmu, Warszawa 1975.
 • Furmanek W., Wyzwania edukacji wobec kolejnych fal przemian cywilizacyjnych, „Edukacja - Technika - Informatyka”, Wybrane problemy edukacji informatycznej i informacyjnej, nr 1/2010, cz. 2.
 • http://www.wprost.pl/ar/397628/Stracone-pokolenie-co-czwarty-mlody-nie-pracuje-ani-sie-nie-uczy/ http://wiedzaiedukacja.eu/archives/80082
 • http://www.slideshare.net/economics10/brecase-seminarium-94
 • Robbins A., Conquering your quarter life crisis: Advice from twenty somethings who have been there and survived, The Berkeley Publishing Group, New York 2004.
 • Rynekpracy.pl.
 • Szcześniak M., Rondón G., Pokolenie „ani – ani”: o młodzieży, która się nie uczy, nie pracuje i nie dba o samokształcenie, „Psychologia Społeczna” 2011, t. 63 (18).
 • www.polityka.pl/.../1524071,1,prekariusze-wszystkich-krajow.read
 • Rynek pracy i wykluczenie społeczne w kontekście percepcji Polaków. Diagnoza społeczna 2013.
 • Raport tematyczny, red. I.E. Kotowska, Warszawa 2014. Szpunar M., Digital divide, a nowe formy stratyfikacji społecznej w społeczeństwie informacyjnym – próba typologizacji [w:] Społeczeństwo informacyjne, red. K. Wódz, T. Wieczorek, WSB, Dąbrowa Górnicza 2007.
 • Szafraniec K. (red.), Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2011.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4a41330-bf4f-47c8-b411-2951b57e1754
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.