PL EN


2014 | 2 | 40-53
Article title

Wsparcie społeczne żołnierzy powracających z misji poza granicami kraju

Content
Title variants
EN
The social support for soldiers who come back from peacekeeping and stabilization missions
Languages of publication
PL
Abstracts
Year
Issue
2
Pages
40-53
Physical description
Dates
published
2015-03-24
References
 • Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa.
 • Baranowska A., Człowiek w instytucji totalnej. Społeczne aspekty służby polskich żołnierzy poza granicami kraju, NOMOS, Kraków 2013.
 • Giddens A., Socjologia, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 • Grossman D., O zabijaniu, Mayfly, Warszawa 2010.
 • Mały rocznik statystyczny Polski 2014, GUS, Warszawa 2014.
 • Glińska P., Przystanek dla tych, co wrócili, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji; Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Glińska P., Weterani weteranom, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji; Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Goban-Klas T., Lipnik W., Komunikowanie masowe, hasło [w:] Encyklopedia socjologii. Tom II. K-N, red. Bokszański Z. i in., Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.
 • Grenier S. i in., Program wsparcia społecznego dla osób z urazami spowodowanymi przez stres operacyjny: program wsparcia koleżeńskiego – we współpracy z Kanadyjskimi Siłami Zbrojnymi i stowarzyszeniem „Sprawy weteranów w Kanadzie”, [w:] Stres bojowy. Teorie, badania, profilaktyka i teoria, Figley Ch.R., Nash W.P. red.; Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010.
 • Grotowska-Leder J., Wsparcie społeczne w perspektywie teorii socjologicznych – kontekst więzi, sieci społecznych, sieci wymiany społecznej, [w:] Sieci wsparcia społecznego jako przejaw integracji i dezintegracji społecznej, Grotowska-Leder J. red., Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008.
 • Kloc T., Weteran w służbie narodowi..., [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Kowalska-Sendek M., Od Korei do Afganistanu, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Łuszczyńska A., Wsparcie społeczne a stres traumatyczny, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Sęk H., Cieślak R. red., Warszawa 2004.
 • Matuszak J. Z., Pomoc zawsze potrzebna, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Matuszak J. Z., W obliczu zagrożenia, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Pietrak K.A., Profesjonalizacja Sił Zbrojnych RP w kontekście działań informacyjno-promocyjnych, [w:] Socjologiczny wizerunek profesjonalnych Sił Zbrojnych RP, Orzyłowska A. red., WCEO, Warszawa 2012.
 • Schwarzgruber M., Krzywdzący obraz misji, [w:] Kurier Weterana. O uczestnikach misji, Wojskowy Instytut Wydawniczy, Warszawa [brw.].
 • Sęk H., Cieślak R., Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, [w:] Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, Sęk H., Cieślak R. red., Warszawa 2004.
 • Zauer J., Predel G., Społeczne aspekty służby poza granicami kraju (na przykładzie XI zmiany PKW Afganistan); sprawozdanie z badania WBBS/ WCEO, Warszawa 2013.
 • Dane z badania zrealizowanego przez WBBS WCEO w 2014 r.
 • <http://www.rp.pl/artykul/1081889.html?print=tak&p=0>, (dostęp: 17.11. 2014).
 • <http://www.dzien-weterana.pl/dzien-weterana-2013-wroclaw/kampania-szacunek-i-wsparcie.html>, (data dostępu: 19 listopada 2014).
 • <http://www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/12792?t=Powrot-do-krajutrudniejszy-niz-misja>, (dostęp: 17.11.2014).
 • <http://www.wydawnictwopzwl.pl/download/226270100.pdf>, (dostęp: 19.02.2013).
 • <http://www.monografie.pl/glownavspol/monografie_2009tV/artykuly/575_pdfsam_w_krengu_niepelnosprawnosni_tom%20V.pdf>, (dostęp: 21.02.2013).
 • <http://dziendobry.tvn.pl/wideo,2064,n/czy-da-sie-wyleczyc-z-wojennej-traumy,149081.html>, (dostęp: 25.11.2014).
 • <http://polska-zbrojna.pl/home/articleshow/14321?t=Gwiazdy-dla-weteranow>, (dostęp: 27.11.2014).
 • <http://www.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/RBM/RBM_ artykuly/2012_10.pdf>, (dostęp: 19.11. 2014).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4a713fa-1083-4fc1-bcbc-55935d8fb518
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.