PL EN


2010 | 3 | 131-144
Article title

Disparate Angstthematisierung in der medialen Berichterstattung zur Vogelgrippe. Entwicklung eines Diskurskonzeptes diskursiver Rollen

Content
Title variants
Languages of publication
DE
Abstracts
PL
W dyskursie medialnym na temat ptasiej grypy jest ona przedstawiana pod inną postacią: media powołują się na swoje własne relacje o ptasiej grypie i zawartą w nich potencjalną siłę oddziaływania, czyli oddziaływanie strachu. W momencie, kiedy media przedstawiają wirus H5N1 jako przedmiot wywołujący strach i zagrożenie, wirus ten staje się częścią społecznej świadomości. W niniejszym artykule podjęta zostaje próba zweryfikowania tej tezy. Ponadto autorka zastanawia się nad pytaniem o możliwość opisu tych relacji i wzajemnych zależności między nimi z perspektywy językoznawczej i dyskursologicznej. Pokazane jest, jak intertekstualne odniesienia tworzą własną komunikację, jak na siebie oddziaływują. W tym celu wprowadzona została kategoria „ról dyskursywnych”: dzięki którym – co ukazano na końcu analizy językowej – możliwe staje się opisanie dyskursywnych znaczeń i funkcji tekstów w dyskursie.
Contributors
References
 • Busse, Dietrich/ Teubert, Wolfgang (1994): Ist Diskurs ein sprachwissenschaftliches Objekt? Zur Methodenfrage der historischen Semantik. In: Busse, Dietrich/ Hermanns, Fritz/ Teubert, Wolfgang (Hrsg.): Begriffsgeschichte und Diskursgeschichte. Opladen, S. 10-28.
 • Dinges, Martin (2005): Seuchen in Mittelalter und Früher Neuzeit. In: Feuerstein-Herz, Peter (Hrsg.): Gotts verhengnis und seine straffe. Zur Geschichte der Seuchen in der Frühen Neuzeit. Wolfenbüttel, S. 15-26.
 • Dinges, Martin (2004): Bedrohliche Fremdkörper in der Medizingeschichte. In: Mayer, Ruth u.a. (Hrsg.): Virus! Mutation einer Metapher. Bielefeld, S. 79-95.
 • Dinges, Martin (1995a): Neue Wege in der Seuchengeschichte? In: ders. u.a. (Hrsg.): Neue Wege in der Seuchengeschichte. Stuttgart, S. 7-24.
 • Dinges, Martin (1995): Pest und Staat: von der Institutionengeschichte zur sozialen Konstruktion? In: Martin Dinges u.a. (Hrsg.): Neue Wege in der Seuchengeschichte. Stuttgart, S. 71-103.
 • Dinges, Martin/ Schlich, Thomas (1995): Neue Wege in der Seuchengeschichte. Stuttgart.
 • Fraas, Claudia/ Meier, Stefan (2004): Diskursive Konstruktion kollektiven Wissens on- und offline. In: Beißwenger, Michael u.a. (Hrsg.): OBST - Osnabrücker Beiträge zur Sprachtheorie. Bd. 68, S. 77-102.
 • Freud, Sigmund (1992): Hemmung, Symptom und Angst. Einleitung von. F.-W. Eickhoff. Frankfurt am Main.
 • Kierkegaard, Sören (2005): Der Begriff Angst. übers. v. Hans Rochol. Hamburg.
 • Liedtke, Frank (1998): Grammatik der Illokution. Über Sprechhandlungen und ihre Realisierungsformen im Deutschen. Tübingen.
 • Teubert, Wolfgang (2006): Korpuslinguistik, Hermeneutik und die soziale Konstruktion der Wirklichkeit. In: Linguistik online 28, 3/06. http://www.linguistik-online.de/28_06/teubert.html (26.02.2010)
 • Spielberger, Charles D. (1966): Anxiety and behavior. New York.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4b5ebdf-295a-4f25-9a90-19e650ac1a9a
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.