PL EN


2013 | 2 | 4 | 73-88
Article title

Miejsce daru i filantropii w ekonomii

Content
Title variants
EN
The place of aid and philantrophy in economy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W pracy zostały podjęte zagadnienia związane z ekonomicznym znaczeniem takich pojęć jak: dar, altruizm filantropia i wzajemność. Praca stanowi skrócony przegląd stanowisk wiodących ekonomistów zajmujących się tą tematyką. Autorki także podjęły temat opłacalności darowania i odwzajemnienia w sensie spójności społecznej oraz kapitału społecznego. Jak wskazują badania, społe¬czeństwa z najbardziej rozwiniętym kapitałem społecznym należą do tych, w których darowanie ma najbardziej altruistyczny wymiar. W ostatniej części artykułu zostało omówione inwestowanie etyczne jako jeden z wymiarów kapitału spo¬łecznego i rola tego typu inwestowania dla rynku kapitałowego oraz portfela inwestycyjnego inwestorów
Year
Volume
2
Issue
4
Pages
73-88
Physical description
Contributors
References
 • 1. Akrelof G.A. (1982), Labor Contracts as Partial Gift Exchange, „Quaterly Journal of Economics”, November, vol. 97, no. 4, s. 543-569.
 • 2. Akerlof G.A. (1984), Gift exchange and Efficiency – Wage Theory: Four Views, „The American Economic Review”, vol. 74, issue 2, Papers and Proceedings of the Ninety – Sixth Annual Meeting of the American Economic Association, May, s. 79-83.
 • 3. Amicus Europae (2011), Raport bieda i wykluczenie społeczne, Fundacja Aleksandra Kwaśniewskiego, Warszawa, www.fae.pl, dostęp: 15.09.2012.
 • 4. Andreoni J. (1990), Impure Altruism and Donations to Public Goods: A Theory of Warm-Glow Giving, „The Economic Journal”, June, vol. 100, issue 401, s. 464-477.
 • 5. Andreoni J. (1995), An Experimental Test of the Public-Goods Crowding Out Hypothesys, „American Economic Review”, vol. 85, s. 1317-1327.
 • 6. Andreoni J. (1998), Giving with impure altruism: Applications to Charity and Ricardian Equivalence, „The Journal of Political Economy”, December, vol. 97, issue 6, s. 1447-1558.
 • 7. Armin F. (2008), Charitable giving as a gift exchange – Evidence from Field Experiment, CESifo Working Paper Series, June, no. 1218.
 • 8. Basu K. (1987), Modelling Finitely Repeated Games with Uncertain Termination, „Economic Letters”, vol. 23, s. 147-151.
 • 9. Becker G. (1974), A Theory of Social Interactions, „Journal of Political Economy”, vol. 82, s. 1063-1093.
 • 10.Bergstrom T.C., Blume L.E., Varian H.R. (1986), On the Private Provision of Public Goods, „Journal of Public Economics”, vol. 29, s. 25-49.
 • 11. CIA (2012), World Factbook, https://www.cia.gov/library/publica¬tions/the-world-factbook/fields/print_2172.html, dostęp: 15.09.2012.
 • 12. Czapiński J., Panek T. (2001), Diagnoza społeczna 2011, Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa.
 • 13. Czerwonka M. (2013), Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Difin, Warszawa.
 • 14. Eurosif (2012), European SRI study 2012, www.eurosif.org/research/eurosif-sristudy/european-sri-study-2010, dostęp: 1.09.2012.
 • 15. Eurostat (2012), http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab= tab-le&plugin=1&language=en&pcode=tessi190, dostęp: 15.09.2012.
 • 16. Główny Urząd Statystyczny (2012), Prognoza ludności w Polsce na lata 2008–2035, http://www.stat.gov.pl/gus/5840_4559_PLK_HTML.htm, do¬stęp: 15.09.2012.
 • 17. Godelier M. (2010), Zagadka daru, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 • 18. Golinowska S., Kocot E., Morecka Z., Sowa A. (2011), Ekspertyza. Spój¬ność społeczna: aktywność – solidarność – wsparcie na potrzeby aktualizacji Strategii Rozwoju Kraju 2007–2015, Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, http://www.mrr.gov.pl/rozwoj_regionalny/Polityka_rozwoju/SRK/Eks¬- pertyzy_aktualizacja_SRK__1010/Documents/Raport%20spojnosc_14 _12_ostateczny_24012011.pdfz, dostęp: 15.09.2012.
 • 19. Hammond P. (1975), Charity: Altruism or egoism, [in:] Altruism, Morality and Economic Theory, ed. E.S. Phelps, Russel Sage Foundation, New York.
 • 20. Hochman H.M., Rogers J.D. (1969), Pareto Optimal Redistribution, „American Economic Review”, vol. 59, s. 542-557.
 • 21. Homans G.S. (1954), The Cash Posters. A study of a Group of Working Girls, „American Sociological Review”, vol. 19, no. 6, s. 724-733.
 • 22. Homans G.S. (1962), Sentiments and Activities, Free Press of Glencoe, New York.
 • 23. Kolm S. Ch. (1969), The Optimal Production of Social Justice, [in:] Public Economics, An Analysis of Public Production and Consumption and their Relation to the Private Sector, eds. J. Margolis and H. Guitton, Macmillan Press, London, s. 145-200.
 • 24. Kolm S. Ch. (2000), Intruduction: The Economics of Reciprocity, Giving and Altruism, [in:] Gerard-Varet L.A., Kolm S.Ch., Ythier J.M., The Economics of Reciprocity, Giving and Altruism, Macmillan Press, London.
 • 25. Kurtz M. (1978), Altruism as an outcome of social interactions, „American Economic Review Papers”, 68(2), s. 216-222.
 • 26. Mauss M. (1950), Essai sur le don, Presses Universitaries de France, Sociologie et Antropologie; polskie wydanie: Mauss M. (2001), Szkic o darze. Forma i podstawa wymiany w społeczeństwach archaicznych, tłum. K. Pomian, [w:] Mauss M., Socjologia i antropologia (2001), Wydawnictwo KR, Warszawa.
 • 27. Polski Raport Social Watch (2010), Ubóstwo i wykluczenie społeczne w Polsce, www.kph.org.pl/publikacje/raport_sw_2010.pdf, dostęp: 15.09.2012.
 • 28. Sedláček T. (2012), Ekonomia dobra i zła, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa.
 • 29. Szarfenberg R. (2010), Ubóstwo, wykluczenie, nierówność, dyskryminacja – problemy wymagające rozwiązań, dokument uzupełniający Polski Raport Social Watch 2010 wydany przez Polski Komitet European Anti-Po¬verty Network, Uniwersytet Warszawski, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/, dostęp: 15.09.2012.
 • 30. Warzywoda-Kruszyńska W. (2010), Nie widzieć, nie słyszeć, nie mówić – bieda wśród dzieci w Polsce, [w:] Człowiek w pracy i polityce społecznej, red. J. Szambelańczyk, M. Żukowski, Poznań.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4b8a5b1-db18-479e-a304-fac1055079f8
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.