PL EN


2018 (R. XVII) | 2(68) | 157-177
Article title

Social Pedagogy – the Directions of Spreading Across the World

Content
Title variants
O pedagogice społecznej na świecie
Languages of publication
EN
Abstracts
PL
Artykuł jest przeglądem wybranych wątków żywo toczącej się międzynarodowej debaty o pedagogice społecznej, charakteryzujących jej rozprzestrzenianie się poza europejskie terytoria, na których jest tradycyjnie rozwijana. Wątki dotyczące Europy obejmują Rosję, Anglię, Szkocję i Hiszpanię. Poza Europą wątki te dotyczą Ameryki Łacińskiej i Ameryki Północnej, głównie USA. Przedstawione są także koncepcyjne podobieństwa między pedagogiką społeczną a edukacją dorosłych i radykalną pedagogiką w Republice Południowej Afryki, edukacją społeczną w Japonii oraz edukacją społeczną i animacją społeczno-kulturalną we Francji. W zakończeniu przedstawiono przegląd znaczeń pedagogiki społecznej dyskutowanych przez uczestników tej debaty.
EN
This paper presents an overview of selected threads of the animated international debate on social pedagogy, which characterize its spread beyond the European territories, where it is traditionally developed. The threads concerning Europe include Russia, England, Scotland and Spain. Outside Europe, these threads concern Latin America and North America, mainly the USA. Conceptual similarities are also presented between social pedagogy and adult education and radical pedagogy in South Africa, social education in Japan and social education and socio-cultural animation in France. It concludes with an overview of the meanings of social pedagogy discussed by the participants in this debate.
Issue
Pages
157-177
Physical description
Contributors
 • The Maria Grzegorzewska University in Warsaw
References
 • Bartyzel J., (bdw), Między katolickim panhiszpanizmem a separatyzmem etnicznym i suwerenizmem. Aporematyczność pojęcia „nacjonalizm” w Hiszpanii, hhtp://haggard.w.interiowo.pl/pnhiszpanizm.html (data pobrania: 15.05.2017).
 • Cameron C., (2016), Social Pedagogy in the UK Today: Findings From Evaluations of Training and Development Initiatives, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, Vol. 27,pp. 199–223, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44163/25874 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Eichsteller G., Holthoff, S. (2012). The Art of Being a Social Pedagogue: Developing Cultural Change in Children’s Homes in Essex. International Journal of Social Pedagogy, Vol. 1, nr 1, pp. 30–46. http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com (data pobrania: 17.05.2017)
 • Glen J. M. (2010), Highlander Folk School, Tennessee Encyclopedia of History and Culture, http://tennesseeencyclopedia.net/entry.php?rec=630 (data pobrania: 5.05.2017).
 • Hämäläinen J., Eriksson L., (2016), Social Pedagogy in Finland and Sweden: A Comparative Analysis, Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria, Vol 27, pp. 129–151, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44160 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Macpherson I., (2013), Antigonish Movement, The Canadian Encyclopedia, http://www.thecana-dianencyclopedia.ca/en/article/antigonish-movement/ (data pobrania: 5.05.2017).
 • March M.X., Orte C., Ballester L., (2016), Social Pedagogy in Spain: From Academic and Professional Reconstruction to Scientific and Social Uncertainty, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, nr 27, pp. 95–132, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44157 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Matsuda T., Kawano A., Xiao L., (2016), Social Education in Japan, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, nr 27, pp. 253–280, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44165/25876 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Petrie P., (2013), Social Pedagogy in the UK: Gaining a firm foothold?, „Education Policy Analysis Archives”, Vol. 21, nr 37. Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D. Schugurensky, M. Silver, http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1339 (data pobrania: 10.03.2017).
 • Romm T.. (2016), The Development of Social Pedagogy in Russia, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”, Vol. 27. pp. 83–102. https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44158/2586 (data pobrania: 12.05.2017).
 • Rosendal Jensen, N., (2013), Social pedagogy in modern times, „Education Policy Analysis Archives”, Vol. 21, nr 43, pp. 1–11, Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D Schugurensky, M. Silver. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1217/1102, (data pobrania: 5.05.2017).
 • Schugurensky D., Silver M., (2013), Social pedagogy: Historical traditions and transnational connections, „Education Policy Analysis Archives”, Vol. 21, nr 35, pp. 1–16, Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D. Schugurensky M. Silver. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1362/1108 (data pobrania: 5.05.2017).
 • Schugurensky D., (2016), Social pedagogy in North America: Historical background and current developments, „Pedagogía Social: Revista Interuniversitaria”, nr 27, pp. 225–251, /article/view/44164/25875 (data pobrania: 26.11.2016).
 • Schugurensky D., (bdw), Short Biographical Note, http://schugurensky.faculty.asu.edu/bio.html (data pobrania: 26.11.2016).
 • Smith M., (2012), Social pedagogy from a Scottish Perspective, „International Journal of Social Pedagogy”, Vol. 1, nr 1, pp. 47–55. http://www.internationaljournalofsocialpedagogy.com (data pobrania: 10.03.2017).
 • Úcar X., (2013), Exploring different perspectives of Social Pedagogy: towards a complex and inte-grated approach, „Education Policy Analysis Archives”, Vol 21, nr 36, pp. 11–15. Special Issue on Social Pedagogy in the 21st Century, red. D. Schugurensky, M. Silver. http://epaa.asu.edu/ojs/article/view/1282/1092 (data pobrania: 5.05.2017).
 • von Kotze A., Ismail S., Cooper L., (2016), Social Pedagogy in South Africa: Holding The Tension Between Academia and Activism, „Pedagogía Social. Revista Interuniversitaria”,Vol. 27, pp. 281–305, https://recyt.fecyt.es/index.php/PSRI/article/view/44166 (data pobrania: 12.05.2017).
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1642-672X
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4b97e72-8c4c-42ad-b830-265095ab7652
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.