PL EN


2012 | 3 | 93-102
Article title

Opowieści erotyczno-tanatyczne. O fotografiach Cindy Sherman

Authors
Content
Title variants
EN
Erotical-thanatical stories: Cindy Sherman’s photography
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The text covers the coexistence of libido and the death drive in Cindy Sherman’s art. Her photographs show morphing, repulsive bodies. Photography as such is characterised by the two above-mentioned opposite drives: it is a fetish and a trace of the past. The connection between Eros and Thanatos becomes closer in Cindy Sherman’s art.
Contributors
author
References
 • Bachtin M. (1975), Twórczość Franciszka Rebelais’go a kultura ludowa Średniowiecza i Renesansu, przeł. A. i A. Goreniowie, wstęp S. Balbus, Kraków.
 • Bataille G. (2007), Erotyzm, przeł. M. Ochab, Gdańsk.
 • Barthes R. (1996), Światło obrazu. Uwagi o fotografii, przeł. J. Trznadel, Warszawa.
 • Bauman Z. (2010), Między chwilą o pięknem. O sztuce w rozpędzonym świecie, Łódź.
 • Bauman Z. (2007), Tożsamość, Gdańsk.
 • Bronfen E. (1995), The Other Self of Imagination: Cindy Sherman’s Hysterical Performance, w: C. Sherman C. Cindy Sherman: Photographic Work 1975–1999, red. Z.F. i M. Schwander, Munich.
 • Ferenc T. (2005), Odrzucony język fotografii mortualnej, w: T. Ferenc i K. Makowski (red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź.
 • Giddens A. (2001), Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, przeł. A. Szulżycka, Warszawa.
 • Krajewski M. (2005), Kultury kultury popularnej, Poznań.
 • Mulvey L. (2006), Cosmetics and Abjection: Cindy Sherman 1977–87, w: J. Burton (red.), Cindy Sherman, Cambridge, Massachusetts.
 • Olechnicki K. (2005), Fotografia dla każdego. Społeczne funkcje fotografii w dobie społeczeństwa konsumpcyjnego, w: T. Ferenc i K. Makowski (red.), Przestrzenie fotografii. Antologia tekstów, Łódź.
 • Pontremoli E. (2006), Nadmiar widzialnego. Fenomenologiczna interpretacja fotogeniczności, przeł. M.L. Kalinowski, Gdańsk.
 • Sikora S. (2004), Fotografia. Między dokumentem a symbolem, Izabelin.
 • Sontag S. 1986, O fotografii, przeł. S. Magala, Warszawa.
 • Silverman K. (2006), How to face the gaze, w: J. Burton (red.), Cindy Sherman, Cambridge, Massachusetts.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4b99464-1917-4ad4-8133-04eaecdc8e2c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.