PL EN


2013 | 32 | 505-519
Article title

Wykorzystanie Internetu przez przedsiębiorstwa do kontaktów z administracją publiczną – analiza statystyczna

Authors
Content
Title variants
EN
Using of the Internet by enterprises for contacts with the civil service – statistical analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Przedsiębiorstwa w Polsce coraz częściej wykorzystują Internet zarówno do kontaktów z do-stawcami, odbiorcami, jak i administracją publiczną. W kontaktach z administracją publiczną Internet jest wykorzystywany do pozyskiwania informacji, pobierania danych, odsyłania wypełnionych formularzy oraz do składania ofert w elektronicznym systemie zamówień publicznych. Część przedsiębiorstw prowadzi pełną obsługę procedur administracyjnych drogą elektroniczną, z całą pewnością oszczędza to zarówno czas, jak i pieniądze przedsiębiorców. Przychylność przedsiębiorców do kontaktów z administracją publiczną poprzez Internet zmieniała się w ciągu ostatnich lat, różna jest również w zależności od wielkości przedsiębiorstw, jak i sekcji gospodarki. W artykule przeprowadzono analizę statystyczną celów wykorzystania Internetu do kontaktów z administracją publiczną w rozróżnieniu na wielkość przedsiębiorstw oraz przynależność do poszczególnych sekcji gospodarki w latach 2005-2010. Przeanalizowano ponadto kontakty przedsiębiorstw z administracją publiczną w 2010 roku w podziale na województwa.
EN
Enterprises in Poland more and more often use the Internet both to contacts with suppliers, recipients, as well as the civil service. In contacts with the civil service the Internet is being used for obtaining information, download, sending back of completed application forms and for the tendering in the electronic system of the competitive tendering. The part of enterprises is providing the full service of administrative procedures with electronic forms, from entire with certainty both a time, and money of entrepreneurs are sparing it. The favour of entrepreneurs to contacts with the civil service by Internet changed within last years, it is also depending on the size of the companies, as well as the section of the economy. A conducted statistical analysis of aims of using the Internet to contacts with the civil service in distinguishing the economy to the size of the companies and the membership in individual chapters in years 2005-2010 will stay in the article. Author also analysed contacts of enterprises with the civil service will stay in 2010 in the di-vision into provinces.
Year
Issue
32
Pages
505-519
Physical description
Contributors
References
  • Czekanowski J., Zarys metod statystycznych w zastosowaniach do antropologii, Prace Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, nr 5, Warszawa 1913.
  • Ostasiewicz S., Rusnak Z., Siedlecka U., Statystyka, elementy teorii i zadania, Wydaw-nictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001.
  • http://eskimo73.republika.pl/maczek.html.
  • www.stat.gov.pl.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4bae5bd-1497-40f6-8bd2-4b90d5f25f2e
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.