PL EN


2013 | 13 | 45-64
Article title

Dekanat szadkowski i jego dziekani w latach 1660-1763

Content
Title variants
EN
The Szadek deanery and its deans in the years 1660-1763
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
The Szadek deanery, which covered an area of approximately 1,680 km2, was the largest within the Archdeaconate of Uniejow. It Was established rather early - at the beginning of the 1611? century. In 1720, there Were 24 parishes and two af?liated churches. Visitation records from 1683-1763 show a decline in the Catholic population of the parishes of this deanery. Only a few of them experienced demographic growth. The percentage of the Jewish population, however, increased signi?cantly. War, diseases and impoverishment were factors contributing to changes in the social fabrics in terms ofoccupations, religious beliefs and ethnic composition in the territory ofthe aforementioned deanery. This was the context in which the deans ofthe Szadek deanery conducted their pastoral activities. They were responsible for the pastoral care of and the faithful and the clergy in their parishes. Names of the deans of the Szadek deanery can be found on pages of the Uniejow consistory. Their personal signatures are also contained in visitation records and metrical books. On this basis, it can be concluded that deans were usually appointed from among the parish priests of lager parishes, who enjoyed a high level of respect, trust and esteem granted by both fellow priests and the Ordinary. They were often elderly priests with vast pastoral experiences. The of?ce ofthe dean was generally associated with the provostry in Widawa and the presbytery in Rusiec.
Keywords
PL
Szadek   dekanat  
EN
Szadek   deanery  
Year
Issue
13
Pages
45-64
Physical description
Contributors
 • Zakład Historii Nowożytnej Instytutu Historii, Wydzial Socjologiczno-Historyczny, Uniwersytet Rzeszowski
References
 • Abraham W., Organizacja Kosciola W Polsce do polowy Wieku XII, Poznan 1962.
 • Adamczewska G., Chlopskie najścia na dwory w Sieradzkiem w poczatkach XVIII w., ,,Rocznik Łódzki” 1964, t. 9 (12), s. 235-248.
 • Ch[odyński] Z., Dziekan, [W:] Encyklopedia kościelna, t. 4, Warszawa 1874, s. 452-464.
 • Ch[odyński] Z., Kongregacje dekanalne, [W:] Encyklopedia koscielna, t. 10, Warszawa 1877, s. 623-635.
 • Dworzaczek W., Wobec wojen ślaskich i wojny siedmioletniej. Walki stronnictw, [W:] Dzieje Wielkopolski, t. 1: Do roku I 793, red. J. Topolski, Poznań 1969, s. 859-862.
 • Gierowski J ., Miedzy saskim absolutyzmem a złotą Wolnoscia. Z dziejow Wewnetrznych Rzeczypospolitej W latach 17I2-1715, Wroclaw 1953.
 • Gieysztorowa I., Badania nad historią zaludnienia Polski, ,,Kwartalniknik Historii Kultury Materialnej” 1963, t. 11, nr 34, s. 523-558.
 • Gieysztorowa I., Ludność, [W:] Encyklopedia historii gospodarczej Polski do I945 r., t. 1: A—N, red. A. Maczak, Warszawa 1981, s. 429-441.
 • Guldon Z., Wijaczka J., Żydzi wsrod chrzescijan w miastach wielkopolskich w okresie przedrozbiorowym, ,,Nasza Przeszłość” 1993, t. 79, s. 176-177, 193-194.
 • Hemperek P., Oficjalat okregowy w Lublinie XV XVIII W. Studium z dziejow organizacji i kompetencji sadownictwa koscielnego, Lublin 1974.
 • Jabłonski M., Teoria duszpasterstwa (Wiek XVI-XVIII), [W:] Dzieje teologii katolickiej W Polsce, t. 1: Od odrodzenia do oswiecenia, oz. 1: Teologia humanistczna,red. M. Rechowicz, Lublin 1975, s. 307-359.
 • Karpinski A., W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorob zakaźnych W Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich nastepstwa demograficzne, spoleczno-ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000.
 • Kuklo C., Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.
 • Kumor B., Granice metropolii i diecezjipolskich (968-I939), ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne” 1969, t. 18, s. 289-352.
 • Labuda G., Szkice historyczne X-XI Wieku. Z dziejow organizacji Kosciola w Polsce we Wczesnym sredniowieczu, Poznan 2004.
 • Litak S., Atlas Kosciola lacinskiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodow W XVIII Wieku, Lublin 2006.
 • Litak S., Kościół łaciński w Rzeczypospolitej około 1772 roku. Struktury administracyjne, Lublin 1996.
 • Łaski J., Liber benefciorum archidiecezji gnieźnieńskiej, t. 1, Wyd. J. Łukowski, Poznań 1881.
 • Łubieński W., List Pasterski do Owieczek Archidyecezyi Metropolitalney Gnieźnienskiey tak w Duchownym iako i Swieckim Stanie bedących, Łowicz 1761.
 • Mączak A., Upadek gospodarczy po Wojnach szwedzkich, [W:] B. Zientara, A. Mączak, I. Ihnatowicz, Z. Landau, Dzieje gospodarcze Polski do roku I939, Warszawa 1973, s. 249-280.
 • Michałowski R., Poczatki arcybiskupstwa gnieźnieńskiego, [W:] I000 lat Archidiecezji Gnieźnieńskiej, red. J. Strzelczyk, J. Górny, Gniezno 2000, s. 2748.
 • N[owodworski] M., Parafa, [W:] Encyklopedia kościelna, t. 18, Warszawa 1892, s. 200-201.
 • Nasiorowski S., ,,List Pasterski" kard. Bernarda Maciejowskiego, Lublin 1992.
 • Natanson-Leski J., Rozwój terytorialny Polski od czasów najdawniejszych do okresu przebudowy państwa w latach 1569-15 72, Warszawa 1954.
 • Nowacki J ., Archidiecezja poznańska w granicach historycznych i jej ustrój, t. 1, Poznań 1965.
 • Przybyłko M., Urząd dziekana w polskim ustawodawstwie synodalnym XVIII W., ,, Prawo Kanoniczne" 1966, t. 9, nr 1-2, s. 113-209; cz. 2, ,,Prawo Kanoniczne" 1976, t. 19, nr 1-2, s. 203-239.
 • Rozanski M., Koscielna przynaleznosc administracyjna ziem diecezji lodzkiej, ,,Archiwa, Biblioteki i Muzea Koscielne" 1998, t. 70, s. 343-356.
 • Różanski M., Rozwoj sieci parafalnej w archidiakonacie uniejowskim od ,,Liber benefciorum " do I 795 r., ,,Lodzkie Studia Teologiczne" 2000, t. 9, s. 287-308.
 • Różanski, Szkoly parafalne w XVI-XVIII wieku w archidiakonacie uniejowskim, Łódź 2003.
 • Rusinski W., Gospodarka W dobie regresu, [W:] Dzieje Wielkopolski, t. 1: Do roku I793, red. J. Topolski, Poznan 1979, s. 706-723.
 • Rusinski W., Rozwójj gospodarczy ziem polskich w zarysie, Warszawa 1963.
 • Rusinski W., W dobie upadku gospodarczego (1655-1793), [W:] Dzieje Wsi Wielkopolskiej, red. W. Rusinski, Poznan 1959, s. 67-113.
 • Rybczyk J., Benefojum, [W:] Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1989 (dodruk), kol. 262-265.
 • Sawicki J., Concilia Poloniae. Zrodla i studia krytyczne, t. 5: Synody archidiecezji gnieźnieńskiej i ich statuty, Warszawa 1950.
 • Silnicki T., Organizacja archidiakonatu W Polsce, Lwów 1927.
 • S[otkiewicz], Benefcjum, [W:] Encyklopedia koscielna, t. 2, Warszawa 1873, s. 160-154.
 • Subera I., Synody prowincjonalne arcybiskupów gnieźnienskich. Wybór tekstów ze zbioru Jana Węzyka z r 176I, Warszawa 1981.
 • Vielrose E., Ludnosc Polski od X do XVIII wieku, ,,Kwartalnik Historii Kultury Materialnej" 1957, t. 5, nr 1, s. 349.
 • Wąs G., Dzieje Ślaska od 1526 do 1806 roku, [W:] M. Czaplinski, E. Kaszuba, G. Was, R. Zerelik, Historia Slaska, Wroclaw 2002, s. 118-248.
 • Wojcik W., Ze studiow nad synodami polskimi, Lublin 1982.
 • Wysocki S., O kongregacjach dekanalnych w dawnej Polsce. Studyum zprawa koscielnego polskiego, Lwów 1906.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4be63e0-b634-4708-8412-bbfb483bf177
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.