PL EN


2012 | 11 | 199-213
Article title

Zabytki kupieckie ze zbiorów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy. Próba interpretacji analiz składu chemicznego

Authors
Content
Title variants
EN
Merchant Antiquities from the Collection in the Museum of the First Piasts at Lednica. An Attempt at Interpretation of the Chemical Analysis
Languages of publication
PL
Abstracts
Keywords
Year
Volume
11
Pages
199-213
Physical description
Dates
published
2012
Contributors
author
 • Laboratorium Bio-i Archeometrii IAiE PAN
References
 • Al-Saad Z. 2000. Technology and Provenance of a Collection of Islamic Copper-Based Objects as Found by Chemical and Lead Isotope Analysis, Archaeometry, vol. 42, s. 385–397.
 • Baranowski T. 2000. Miary i wagi wczesnośredniowiecznego Kalisza [w:] A. Buko, P. Urbańczyk (red.), Archeologia w teorii i praktyce, s. 611–620. Warszawa
 • Buko A. 2006. Archeologia Polski wczesnośredniowiecznej. Warszawa
 • Craddock P.T. 1978 The Composition of the Copper Alloys Used by the Greek, Etruscan and Roman Civilizations. Origins and Early Use of Brass, Journal of Archaeological Science 5, s. 1–16.
 • Elsner H. 2004. Haithabu: Schaufenster einer frühen Stadt, Neumünster.
 • Forshell H. 1992. The Inception of Copper Mining in Falun, Stockholm.
 • Kara M. 1998. Wczesnośredniowieczny grób uzbrojonego kupca z miejscowości Ciepłe na Pomorzu Gdańskim, w świetle ponownej analizy chronologicznej [w:] H. Kóčka-Krenz i W. Łosiński (red.), Kraje słowiańskie we wczesnym średniowieczu, Profanum i sacrum, s. 505–525. Poznań
 • Kiersnowski R. 1960. Pieniądz kruszcowy w Polsce średniowiecznej. Warszawa
 • Krzyszowski A. 1997. Frühmittelalterliches Grab eines Kaufmannes aus Sowinki bei Poznań in Grosspolen, Germania, Bd. 75, Mainz, s. 639–641.
 • Łosiński W. 1988 Chronologia napływu najstarszej monety arabskiej na terytorium Europy, SlA, XXXI, s. 93–181.
 • Maleszka M. 1998. Zespół odważników ze stanowiska wczesnośredniowiecznego we Wrześnicy, gm. Sławno, woj. słupskie, Acta Archaeologica Pomoraniae, t. 1, s. 177–184.
 • McCormick M. 2009. Narodziny Europy. Korzenie gospodarki europejskiej 300–900. Warszawa.
 • Niewęgłowski A., Hensel Z. 1997. Zróżnicowanie i pochodzenie surowca wyrobów brązowych w okresach halsztackim i przedrzymskim w Polsce, AP, t. XLII, z. 1–2, s. 63–139.
 • Rauhutowa J. 1976. Czersk we wczesnym średniowieczu od VII do XII wieku. Wrocław.
 • Söderberg A. 2006. Om tva metallurgiska processer knutna till vikingatidens betalningsväsende [w:] S. Tesch, R. Edberg, A. Wikström (red.), Situne Dei, Arsskrift for Sigtunaforskning, Sigtuna, s. 65–80.
 • Sperber E. 1988. How Accurate Was Viking Age Weighing in Sweden, Fornvannen, t. 83, s. 157–166. Stockholm
 • Sperber E. 1996. Balances, Weights and Weighing in Ancient and Early Medieval Sweden. Stockholm.
 • Steuer H. 1997. Waagen und Gewichte aus dem mittelalterlichen Schleswig. Köln–Bonn.
 • Suchodolski S. 1982. Moneta i obrót pieniężny w Europie Zachodniej. Wrocław.
 • Wachowski K. 1974. Wagi i odważniki na Śląsku wczesnośredniowiecznym na tle porównawczym, PAr, t. 22, s. 173–207.
 • Wachowski K. 2006. Systemy odważników w Polsce średniowiecznej [w:] M. Dworaczyk, A.B. Kowalska,
 • S. Moździoch, M. Rębkowski (red.), Świat Słowian wczesnego średniowiecza, s. 359–364. Szczecin–Wrocław
 • Wachowski K., Kamińska H. 1993. Średniowieczne przybory kupieckie z Trzebnicy. Przyczynek do dziejów wymiany w Europie w XIII w., KHKM, t. 42, s. 71–83.
 • Wrzesińska A., Wrzesiński J. 2006. Odważniki z wczesnegośredniowiecznego stanowiska w Dziekanowicach [w:]Świat Słowian wczesnegośredniowiecza, red. M. Dworaczyk, A.B. Kowalska, S. Moździoch, M. Rębkowski, s. 341–358. Szczecin–Wrocław
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0860-7893
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4ca1331-6485-40d2-a36c-8b1945f5a76b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.