PL EN


2011 | 60 | 4 | 117-127
Article title

Krajowe Ramy Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego: rewolucja czy face-lifting programów studiów?!

Content
Title variants
EN
National Qualifications Framework for tertiary education: a revolution or face-lifting of curriculum development?!
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie zawarte w tytule. Jest przykładem krytycznego podejścia, zarówno w odniesieniu do samej idei „europejskich”, jak i „krajowych” ram kwalifikacji, jak i sposobu ich opracowania w Polsce. Główne wątpliwości dotyczą z jednej strony możliwości dokonania właściwego zróżnicowania konkretnych kwalifikacji na poszczególnych poziomach studiów. Z drugiej zaś możliwości właściwego zoperacjonalizowania określonych efektów kształcenia.
EN
That paper has been a trial of answer for title question. It has been the example of critical approach to the idea of European and National Qualifications Framework. On one side main doubts have concerned the possibilities of proper qualifications division by educational level. On other side that doubts are connected with the possibilities of learning outcomes definitions (i.e. precision of given outcomes meaning
Year
Volume
60
Issue
4
Pages
117-127
Physical description
Dates
published
2011
Contributors
  • Uniwersytet Łódzki
References
  • Autonomia programowa uczelni. Ramy kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego. Projekt Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Warszawa 2010
  • Chmielecka E., Krajowa rama kwalifikacji jako narzędzie budowy programów studiów, Warszawa SGH 21 stycznia 2009 r., seminarium: „Efekty kształcenia i ramy kwalifikacji jako podstawa tworzenia studiów”.
  • Frankowicz M., Proces Boloński: stan obecny i perspektywy [www.buwiwm.edu.pl (działania)].
  • Ramowa Struktura Kwalifikacji Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego. Duńskie Ministerstwo Nauki, Techniki i Innowacji, Warszawa 2005 (publikacja sfinansowana ze środków MEN).
  • www.uj.edu.pl/dokuments/10172/22085/V.24_RSK.pdf
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
0033-2356
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b4cee2a5-244b-4da4-8eef-d876bf3b9e98
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.