PL EN


2013 | 20 | 4 | 20-28
Article title

FCB – weryfikacja założeń modelu oddziaływania reklamowego

Authors
Content
Title variants
EN
FCB – verification of model of advertising strategy
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Większość modeli oddziaływania reklamy na konsumenta opiera się na liniowej sekwencji efektów (wprowadzając różne konfiguracje trzech elementów: myśl–czuj–rób). Po takich modelach, jak AIDA, AIDAS, DIPADA czy DAGMAR, model FCB wydawał się rozwiązywać wiele problemów związanych z tym, w jaki sposób oddziaływać na konsumenta. Model zakłada, że sposób komunikacji reklamowej z konsumentem zależy od dwóch czynników: zaangażowania w zakup produktów (niskie v. wysokie) oraz od sposobu postrzegania produktu (racje v. emocje). W efekcie wyróżniono cztery strategie komunikacji reklamowej: informacyjną, emocjonalną, tworzącą nawyk i dającą satysfakcję. Słabością modelu FCB jest ograniczenie się jedynie do czterech podstawowych modeli hierarchii efektów. Przyglądając się dotychczasowym rozważaniom wielu autorów nad modelem oddziaływania reklamowego oraz badaniom własnym, można odnaleźć przynajmniej sześć sekwencji związanych z kombinacją reakcji: myśl–czuj–rób. Siatka nie wyjaśnia, w jaki sposób sekwencja myśl–czuj–rób, w różnych konfiguracjach, powiązana jest z zachowaniem konsumenta na rynku. Poza tym model wymaga ponownej operacjonalizacji dwóch podstawowych pojęć: zaangażowania i podejścia do produktu. Artykuł wskazuje na pojęcia wymagające doprecyzowania, a poprzez badania własne autorka wskazuje na obszary badawcze wymagające wciąż eksploracji.
EN
The vast majority of proposed models of the impact of advertising based on a hierarchy of effects model, to contracting in many ways a sequence of three elements: think-feel-do. Once such models as the AIDA model, AIDAS, DIPADA or DAGMAR, FCB model seemed to solve many problems of creative, because he gave clear instructions as to how the impact on consumers, depending on the product category. The model divides advertising strategy into two dimensions based on low involvement versus high involvement, and thinking versus feeling. The FCB grid uses involvement and think-feel as the dominant consumer motivator, and as the two dimensions for classifying product categories. The model is powerful because it accommodates different versions of the learn-feel-do sequence and suggests different advertising strategies for each of the four quadrants: informative strategy, affective strategy, habitual strategy and satisfaction strategy. The further consideration of these models suggest at least six sequences: think-feel-do. The concept requires the re-operationalization of the two fundamental involvement and approach to the product. The article suggests the need to clarify the concept, and the author points to the research areas still require exploration.
Year
Volume
20
Issue
4
Pages
20-28
Physical description
Dates
published
2013-04-20
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5036c1e-c847-4b46-bcdc-178e07b777ec
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.