PL EN


2017 | 2(23) |
Article title

Wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym

Content
Title variants
EN
Safe upbringing of children and youth from an axiological point of view
Languages of publication
Abstracts
PL
Podjęte opracowanie stanowi próbę zwrócenia uwagi na wychowanie dzieci i młodzieży do bezpieczeństwa w ujęciu aksjologicznym, mając na uwadze, iż wychowanie we współczesnym świecie lokuje się niemalże we wszystkich zjawiskach jako konieczna wartość. Poruszono kwestie dotyczące takich wartości ogólnoludzkich jak dobro, prawda, odpowiedzialność, wolność, sprawiedliwość oraz tolerancja. Zatem te wartości, które w realnej rzeczywistości społecznej są coraz mniej doceniane, a stanowią najbardziej znaczącą siłę w przeciwdziałaniu zagrożeniom. Nie sposób bowiem mówić o bezpieczeństwie wśród dzieci i młodzieży, a w konsekwencji w społeczeństwie, bez uprzedniego zabiegania o wartości w procesie wychowania i utwierdzania ich w przekonaniu o słuszności postępowania według ich przesłania.
EN
The focus of this paper is on safe upbringing of children and youth from an axiological point of view. It should be stressed that proper upbringing is indispensable in contemporary world. The author discusses such human values as good, truth, responsibility, freedom, justice and tolerance. They are becoming less and less important in contemporary societies even though they play a crucial role in risk prevention. It would be impossible to discuss the issue of security among children and youth, and consequently among the entire society, without preserving the aforementioned values in the process of children’s upbringing and strengthening their belief in their validity.
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
1896-8333
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b50b0c9d-8579-4534-bc44-3d4d61be2220
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.