PL EN


2013 | 22(3) | 99-114
Article title

Perspektywa sieci społecznych w badaniach lokalnej polityki społecznej

Authors
Content
Title variants
EN
The perspective of social networks in the study of local social policy
Languages of publication
Abstracts
PL
Celem artykułu jest próba scharakteryzowania teoretycznego znaczenia perspektywy sieci społecznych w badaniach nad lokalną polityką społeczną. Autorka stara się odpowiedzieć na pytanie: jeśli badaczka lub badacz stosuje to podejście, jak rozumie politykę społeczną? Jakie aspekty lokalnej polityki społecznej pomaga ta perspektywa zrozumieć? Analiza „sieciowych” badań nad lokalną polityką społeczną, przeprowadzonych w ostatnich latach w Polsce, przywodzi autorkę do wniosku, że w nurcie tym istnieją trzy odmienne sposoby konceptualizowania związków między lokalną polityką (w znaczeniu politics) a programami polityki społecznej (policy). Są to, po pierwsze: Putnamowski nurt wyjaśnień, w którym gęste sieci powiązań obywatelskich skutkują sprawnością lokalnych instytucji, po drugie: nurt governance, w którym sprawność instytucji uzasadniana jest współpracą podmiotów posiadających zróżnicowane zasoby, oraz, po trzecie: nurt „koalicji rzeczniczych”, pozwalający na wyjaśnianie także treści lokalnej polityki społecznej.
EN
The goal of the article is to analyze theoretical consequences of applying a network perspective to the research on local social policy. I try to answer questions: if a researcher uses this research perspective, how does he or she understand local social politics and policy, which aspects of social politics/policy does this approach help to understand? The analysis of a network research on local social policy conducted in Poland in the recent years leads to the conclusion that three diverse understandings of the link between politics and local policy appear. In the fi rst one, based on Putnam’s approach, it is the dense civil society network that helps to understand the effectiveness in the provision of local services. In the second, it is the governanceapproach, the effectiveness is explained by pooling diversifi ed assets of local actors. The third approach allows to distinguish local advocacy coalitions and includes values in the analysis enabling to understand not only the effectiveness but also the contents of local social policy.
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b52066b3-5588-4316-979e-e4c85bd39239
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.