Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2013 | 6(95) HRD (Rozwój zasobów ludzkich) | 125-144

Article title

Nic nie jest doskonałe? Współpraca organizacji pozarządowej i firmy międzynarodowej w projekcie HRD dotyczącym osób niepełnosprawnych

Content

Title variants

EN
Nothing is perfect?” The cooperation of an NGO and a multinational company in an HRD project on disability

Languages of publication

EN PL

Abstracts

EN
This paper is a contribution to a critical investigation of the employment situation of people with disabilities. In it, we present findings from a case study of a Hungarian–based partnership (2008–2011) between a non–profit organization (which specialized in disability issues) and a multinational hypermarket chain. The cooperation produced some positive results for both partners: It was successful in increasing sensibilities concerning disability issues among the employees of the multinational corporation and it did produce some results relating to social attitude shaping—though it ultimately collapsed. We discuss the ambiguities of the partnership, reflecting on contradictions inherent in the social environment. Based on this detailed analysis, the paper concludes that HRD is able to play a significant role in changing the medical picture of disability.
PL
Niniejszy artykuł ma być naszym wkładem w badania nad sytuacją osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Prezentujemy w nim wyniki studium przypadku współpracy partnerskiej na Węgrzech (2008–2011) między organizacją non profit (specjalizującą się w problemach niepełnosprawności) a międzynarodową siecią hipermarketów. Mimo że ostatecznie współpraca się rozpadła, przyniosła pozy¬tywne rezultaty: udało się podnieść stopień wrażliwości wobec problemów związanych z niepełnosprawnością wśród pracowników korporacji międzynarodowej i, w pewnym stopniu, ukształtować postawę społeczną. Omawiamy niejednoznaczność takiej współpracy, poruszając temat sprzeczności występujących w środowisku społecznym. Szczegółową analizę zamyka wniosek, że HRD może odgrywać ważną rolę w zmianie medycznego obrazu niepełnosprawności.

Year

Pages

125-144

Physical description

Document type

article

Dates

published
2013-12-15

Contributors

 • Budapest Business School., Budapest, Hungary
author
 • Management Department of the Budapest Business School, Budapest, Hungary

References

 • Acker J. (1990), Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations, Gender and Society, 4 (2): 139–158.
 • Bánfalvy, Cs. (2005), A Fogyatékos Emberek És a Munka Világa [People with disabilites and the world of work] Szakképzési Szemle 21 (2): 180–193.
 • ———. (2006), Gyógypedagógiai Szociológia [Medical Sociology], Budapest: ELTE, Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai Kar.
 • Barnes C. and Mercer G. (2005), Disability, Work and Welfare: Challanging the Social Exclusion of Disabled People, Work, Employment and Society 19 (3): 527–545.
 • BOLT Corporate Responsibility Report (2010–2011), European Disability Forum, 2012, http://www.edf-feph.org/ Page_Generale.asp?DocIDĽ12534&idĽ1&langueĽEN.
 • Farkas P. (2011), Nyugdíjkorhatár, demográfia, foglalkoztatás [Age at Retirement, Demography, Employment – in Hungarian], Demográfia 6 (1): 270–282.
 • Fevre R., Robinson A., Lewis, D., and Jones T. (2013), The Ill–treatment of Employees with Disabilities in British Workplaces, Work, Employment and Society, 27 (2): 288–307.
 • Fornes S., Rocco T., and Rosenberg H. (2008), Improving Outcomes for Workers with Mental Retardation, Human Resource Development Quarterly 19 (4): 373-395
 • Freeburg E. (1994), Employment Provisions of the Americans with Disabilities Act: Implications for HRD Practice, Human Resource Development Quarterly 5 (1): 93-98.
 • French S. and Swain J. (1997), Changing Disability Research: Participating and Emancipatory Research with Disabled People, Physiotherapy 83 (1): 26–32.
 • Hidegh A. L. and Csillag S. (2013), Toward “Mental Accessibility”: Changing the Mental Obstacles That Future Human Resource Management Practitioners Have About the Employment of People with Disabilities, Human Resource Development International 16 (1): 22–39.
 • Kulkarni M. (2012a), Contextual Factors and Help Seeking Behaviors of People with Disabilities, Human Resource Development Review 11 (1): 77–96.
 • ———. (2012b), Social Networks and Career Advancement of People with Disabilities, Human Resource Development Review 11 (2): 138–155.
 • Nafukho F. M., Roessler R. T., and Kacirek K. (2010), Disability as a Diversity Factor: Implications for Human Resource Practices, Advances in Developing Human Resources 12 (4): 395–406.
 • Oliver M. (1995), Understanding Disability: From Theory to Practice, London: Palgrave Macmillan.
 • Perry J. and Felce D. (2004), Initial Findings on the Involvement of People with an Intellectual Disability in Interviewing Their Peers about Quality of Life, Journal of Intellectual & Developmental Disability 29 (2): 164–171
 • Pulay Gy. (2009), A Megváltozott Munkaképességű Személyek Támogatási Rendszere Társadalmi – Gazdasági Hatékonyságának Vizsgálata [Monitoring the social welfare system of people with disabilities], Állami Számvevőszék Kutató Intézete.
 • Stake R. E. (2005), Qualitative Case Studies, in The SAGE Handbook of Qualitative Research, edited by N. K. Denzin and Y. S. Lincoln, 3rd ed., 443–467, Sage Publications.
 • Stone E. and Priestley M. (1996), Parasites, Pawns and Partners: Disability Research and the Role of Non-Disabled Researchers, The British Journal of Sociology 47 (4): 699–716.
 • UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities, 2006, United Nations. http://www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml (accessed November 2, 2012).
 • Tregaskis C. and Goodley D. (2005), Disability Research by Disabled and Non-Disabled People: Towards a Relational Methodology of Research Production, International Journal of Social Research Methodology 8 (5): 363–374.

Notes

PL
To jest polskie tłumaczenie tekstu, który ukazał się w papierowym wydaniu anglojęzycznego numeru HRM(ZZL)_2013_6(95); wersja polska numeru opublikowana została na bezpłatnej płycie CD

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1641-0882

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b522a913-4392-4798-989a-417d38baaa3c
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.