Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2020 | 2 | 48-57

Article title

Zaangażowanie społeczne nauczycieli w obliczu kultury nieufności

Content

Title variants

Languages of publication

PL

Abstracts

PL
Celem artykułu jest analiza i opis zaangażowania społecznego nauczycieli w obliczu panującej kultury nieufności. W pierwszej części opracowania omówiono problem zaufania i nieufności wraz z ich znaczeniem i rolą dla funkcjonowania jednostek w społeczeństwie. W kolejnej części przedstawiono przykładowe oddolne formy działań podejmowanych przez środowisko nauczycieli na rzecz poprawy jakości oświaty. W podsumowaniu zawarto uwagi dotyczące konsekwencji funkcjonowania w kulturze nieufności. Zwrócono uwagę, iż pomimo wielu trudności zawodowych nauczyciele dowiedli, że nie odrzucają możliwości partycypacji społecznej, chętnie angażują się w oddolne, apolityczne inicjatywy, potrafią się solidaryzować i dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów. Przy konsekwentnych i zdeterminowanych działaniach z czasem mogą stać się nośnikiem zmian społecznych.

Year

Issue

2

Pages

48-57

Physical description

Contributors

 • Uniwersytet Łódzki

References

 • Alfabet Buntu – Inicjatywa „Protest z Wykrzyknikiem”. (2019). Zaczerpnięte 4 maja 2020. Strona internetowa https://archiwumosiatynskiego.pl/alfabet-buntu/inicjatywa-protest-z-wykrzyknikiem/
 • CBOS. (2018). O nieufności i zaufaniu. Komunikat z badań, nr 35, s. 1–16. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_035_18.PDF
 • Edukacja w Działaniu. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa http://edukacjawdzialaniu.pl
 • Fukuyama F. (1997). Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu. Przeł. A. Śliwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 • Inglot-Brzęk E. (2016). Diagnoza kapitału społecznego. Rzeszow: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Zaczerpnięte 2 maja 2020. Stro na internetowa http://workingpapers.wsiz.pl/pliki/working-papers/WP_Inglot.pdf
 • Ja Nauczyciel’ka. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://ja-nauczyciel.pl
 • Krzyminiewska G. (2003). Znaczenie zaufania w tworzeniu kapitału społecznego. Ekonomiczny i społeczny wymiar zjawiska. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2, 221–227.
 • Nowakowski K. (2008). Wymiary zaufania i problem zaufania negatywnego w Polsce. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 1, 213–233.
 • Raport z Narad Obywatelskich o Edukacji. (2019). Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://www.naradaobywatelska.pl/
 • Ruch społeczny Obywatele dla Edukacji. Zaczerpnięte 10 maja 2020. Strona internetowa https://obywateledlaedukacji.org/
 • Słowik K., Kwiatkowska A. (2020). Nauczycielskie ruchy społeczne z Facebooka. O co walczą?. Gazeta Wyborcza z dn. 19.02.2020. Zaczerpnięte 4 maja 2020. Strona internetowa https://wyborcza.pl/7,75398,25601445,nauczycielskie-ruchy-polityczne-z-facebooka.html
 • Sztompka P. (2005). Socjologia. Analiza społeczeństwa. Krakow: Wydawnictwo Znak.
 • Sztompka P. (2007). Zaufanie. Fundament społeczeństwa. Krakow: Wydawnictwo Znak.
 • Ziołkowski J. (2012). Autorytet polityczny. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b5244d53-28ba-44e0-86ad-211cc263c005
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.