PL EN


2012 | 26 | 258-269
Article title

Zastosowanie informatycznych systemów zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jako przejaw technologicznej modernizacji

Content
Title variants
EN
The Use of Management Computer Systems in Small and Medium-Sized Enterprises as a Manifestation of Technological Modernization
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
W artykule podjęto próbę wskazania istotnych elementów systemu wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie – proponując model architektury takiego systemu. Ponadto w opracowaniu przedstawiono analizę wybranych aplikacji wspomagających zarządzanie i rachunkowość udostępnianych w formie oprogramowania wdrażanego wewnątrz przedsiębiorstwa oraz w trybie on-line, a także zwrócono uwagę na potencjalne korzyści i bariery zastosowania tego typu oprogramowania przez małe i średnie przedsiębiorstwa.
EN
An analysis of modern computer tools (software and architecture) for accounting and business management processes are presented in the article. Benefits and barriers of using these instruments by small and medium enterprises are discussed in the paper, especially in the context of their technological modernization.
Year
Volume
26
Pages
258-269
Physical description
Contributors
 • Zakład Finansów i Bankowości Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza
References
 • Chomik-Orsa I., 2009, Zastosowanie Business Intelligence w controllingu, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 56, Wrocław.
 • Garg A., Gosh D., Hudic J., Nowacki Ch., 2003, Roles and Practices In Management Accounting Todey: Results from the 2003 IMA –E&Y Survey, „Strategic Finance”, July 2003, za: B. Szkudlarek, E. Zarzycka, 2011, Możliwości zastosowania niemieckich rozwiązań praktycznych systemów rachunku kosztów w przedsiębiorstwach z innych krajów [w:] Rachunkowość, audyt i kontrola w zarządzaniu, red. I. Sobańska i M. Turzyński, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 • Gościński J., 1968, Elementy cybernetyki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Januszewski A., 2008, Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, t. 2, PWN, Warszawa.
 • Kisielnicki J., 2008, MIS – Systemy Informatyczne Zarządzania, Placed, Warszawa.
 • Klonowski Z.J., 2004, Systemy Informatyczne Zarządzania Przedsiębiorstwem. Modele rozwoju i właściwości funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
 • Krzyżanowski L., 1985, Podstawy nauki zarządzania, PWN, Warszawa.
 • Marchand D.A., Kettinger W., Rollins, J.D., 2001, Making the invisible visible: how companies win with the right information, people and IT, Chichester, J. Wiley and Sons.
 • Nadolna B., 2003, Bariery wdrażania informatycznego systemu controllingu w przedsiębiorstwie [w:] Kierunki rozwoju controllingu a praktyka polskich przedsiębiorstw, red. E. Nowak, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej nr 987, AE, Wrocław.
 • Nowicki A. (red.), 2006, Komputerowe wspomaganie biznesu, Placed.
 • Nowicki A. (red.), 1991, Systemy informacyjno-decyzyjne zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.
 • Sierocki R., 2004, Przegląd koncepcji systemów informatyczno-analitycznych przedsiębiorstw [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe UE we Wrocławiu nr 1044, red. E. Niedzielska, H. Dudycz, M. Dyczkowski, Wrocław.
 • Sierpińska M. (red.), 2004, Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, Oficyna Wydawnicza, Kraków.
 • Skrzypek E., 2000, Jakość i efektywność, Wyd. UMCS, Lublin.
 • Skrzypek E. (red.), 2001, Zarządzanie wiedzą informacją w procesie doskonalenia jakości, Wyd. UMCS, Lublin.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b52933bd-dad3-4c65-bc53-4774a6be90cd
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.