PL EN


2018 | 45 | 5-6(530-531) | 24-32)
Article title

PROBLEMY PROGNOZOWANIA RYNKU PRACY W POLSCE. POTRZEBY I OCZEKIWANIA PUBLICZNYCH SŁUŻB ZATRUDNIENIA

Selected contents from this journal
Title variants
EN
PROBLEMS OF FORECASTING THE LABOR MARKET IN POLAND. NEEDS AND EXPECTATIONS OF PUBLIC EMPLOYMENT SERVICES
Languages of publication
PL
Abstracts
EN
The purpose of this article is to identify flaws in the existing tool for forecasting demand for labour and to indicate changes in it. The observations made show that there are many disadvantages, and their elimination should consist of constant updating of data used to develop employment forecasts. Forecasts should not be developed only in the cross-section of regions but for smaller areas such as the poviat. Forecasts should also be prepared for professions encoded with six digits. The modifications introduced should increase its usefulness from the perspective of public employment services. The article was prepared on the basis of IDI and FGI research results that were carried out in April 2018 as part of the project: System for forecasting the Polish labour market.
PL
Celem artykułu jest zidentyfikowanie wad w istniejącym narzędziu prognozowania popytu na pracę oraz wskazanie potrzebnych zmian. Z przeprowadzonych obserwacji wynika, że wad jest wiele, a ich eliminowanie powinno polegać na ciągłej aktualizacji danych wykorzystywanych do opracowania prognoz zatrudnienia. Prognozy nie powinny być opracowywane tylko w przekroju regionów, ale dla mniejszych obszarów, jak na przykład powiat. Prognozy należy również przygotowywać dla zawodów kodowanych sześcioma cyframi. Wprowadzone modyfikacje powinny zwiększyć użyteczność narzędzia z perspektywy oczekiwań pracowników publicznych służb zatrudnienia. Artykuł opracowano na podstawie wyników badań IDI i FGI, jakie zrealizowano w kwietniu 2018 r. w ramach projektu System prognozowania polskiego rynku pracy.
Year
Volume
45
Issue
Pages
24-32)
Physical description
Contributors
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Łódzki
References
 • Arendt Ł., Ulrichs M. (2012), Dobre praktyki prognozowania popytu na pracę w Europie, IPiSS, Warszawa.
 • Bednarski M., red. (2016), Wynagrodzenia w Polsce. Przesłanki i hamulce wzrostu, IPiSS, Warszawa.
 • Burdziak A., Gałecka-Burdziak E., Kubiak P., Włodarczyk P. (2013), Prognozowanie zatrudnienia według zawodów w świecie – synteza, IPiSS, Warszawa.
 • Corvers F., de Grip A., Heijke H. (2002), Beyond manpower planning: a labour market model for the Netherlands and its forecast to 2006, w: M. Neugart, M. Schomann (ed.), Forecasting labour markets in OECD countries: measuring and tackling mismatches, Edward Elgar Publishing, Cheltenham Glos.
 • Kukulak-Dolata I. (red.), Poliwczak I., Mirosław J., Sobocka-Szczapa H. (2013), Projekty rządowe i samorządowe w zakresie prognozowania zatrudnienia według zawodów w Polsce, IPiSS, Warszawa.
 • Strzemińska H., Bednarski M., eds. (2014), Working Time. Trends and Prospects in the New Economy, IPiSS, Friedrich Ebert Stiftung, Warszawa.
 • Suchecki B. (2004), SPPP jako system informacyjny, w: System prognozowania popytu na pracę w Polsce, część II Projekt systemu, baza danych, model makroekonomiczny, „Studia i Materiały, tom XII, Rządowe Centrum Studiów Strategicznych, Międzyresortowy Zespół do Prognozowania Popytu na Pracę, Warszawa.
 • Tessaring M. (1998), The future of work and skills – Visions, trends and forecasts, Office for official Publications of the European Communities, Luxemburg.
 • Zukersteinova A., Strietska-Ilina O., red. (2007), Towards European skill needs forecasting, CEDEFOP Panorama series 137, Luxemburg.
 • van Eijs P. (1994), Manpower forecasting in the western world; the current state of art, Research Centre for Education and the Labour Market, Faculty of Economic Sciences, Rijksuniversiteit Limburg, Maastricht.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b52dbaf4-f819-4b25-a9b5-2956df139278
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.