PL EN


2014 | 14/2 | 41-57
Article title

RELIGIJNOŚĆ I OSOBOWOŚĆ U UCZESTNIKÓW OŚMIODNIOWYCH REKOLEKCJI IGNACJAŃSKICH

Authors
Content
Title variants
EN
RELIGIOSITY AND PERSONALITY IN PARTICIPANTS IN THE EIGHT-DAY-LONG ‘IGNATIAN’ RETREATS
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Głównym celem badań empirycznych było uzyskanie odpowiedzi na zasadnicze pytanie: czy zmienia się, a jeżeli tak, to w jakim kierunku religijność personalna i cechy osobowości u osób poddawanych oddziaływaniu formacji ośmiodniowych rekolekcji ignacjańskich. Grupę badawczą (N = 203) stanowiły osoby w wieku 25-40 lat, które brały udział w systemie rekolekcji ignacjańskich. W skład grupy wchodziły osoby zaawansowane w rekolekcjach, czyli grupa eksperymentalna (N = 101) oraz osoby niezaawansowane w rekolekcjach, czyli grupa porównawcza (N = 102). Przeprowadzone badania empiryczne zweryfikowały sformułowane hipotezy badawcze, wskazując na występowanie istotnych zmian rozpatrywanych zmiennych w grupie eksperymentalnej.
EN
The main purpose of this empiric research was to get an answer to the essential question: Do the personal religiousness and personality features change in the case of individuals subjected to the influence of the eight-day Ignatian retreats’ formation? The research group (N = 203) consisted of individuals in the age of 25-40 years who participated in the system of Ignatian retreats. The participants were divided into two groups: an experimental one comprised of long-term and advanced retreaters (N = 101) and a control one of unadvanced retreaters (N = 102). The conducted empiric research verified the pre-formulated research hypotheses, indicating the appearance of essential changes regarding examined variables in the experimental group.
Year
Issue
Pages
41-57
Physical description
Contributors
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b53f2ae8-8085-4395-a1ab-a5a36674bfcf
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.