PL EN


2017 | 20 | 2 | 281-336
Article title

Lista Kontrolna Zaburzenia Osobowości z Pogranicza (BPD): ocena psychometryczna i struktura czynnikowa w próbie klinicznej i nieklinicznej

Content
Title variants
EN
The Borderline Personality Disorder Checklist: Psychometric evaluation and factorial structure in clinical and nonclinical samples
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Badanie dotyczyło diagnozy i konceptualizacji osobowości borderline (BPD) za pomocą Listy Kontrolnej Osobowości z Pogranicza (Listy Kontrolnej BPD). Lista Kontrolna BPD jest opartym na systemie DSM-IV kwestionariuszem samoopisowym, stworzonym do pomiaru natężenia dolegliwości doświadczanych w związku z określonymi objawami osobowości z pogranicza w ciągu ostatniego miesiąca. Udział w badaniu wzięło 140 pacjentów z osobowością z pogranicza, 55 pacjentów z zaburzeniami osobowości typu C, 57 pacjentów cierpiących tylko na zaburzenia psychiczne z osi I, oraz 87 osób stanowiących niekliniczną grupę kontrolną. Badano właściwości psychometryczne Listy Kontrolnej BPD i zmiany zachodzące podczas leczenia. Konfirmacyjne analizy czynnikowe pierwszego rzędu przeprowadzone dla Listy Kontrolnej BPD na siedmiu wymiarowych modelach osobowości z pogranicza potwierdziły zarówno model 1-czynnikowy, jak i 9-czynnikowy, oparty na kryteriach DSM-IV. Stwierdzono bardzo dobrą spójność wewnętrzną, a także trafność teoretyczną, diagnostyczną i różnicową. Określono normy kliniczne i punkty odcięcia o wysokiej czułości i swoistości. Kwestionariusz jest narzędziem odpowiednim do badań przesiewowych i pomiaru efektów terapii, ponieważ okazał się czuły na zmiany.
EN
The present study examined the assessment and conceptualization of borderline personality disorder with the Borderline Personality Disorder Checklist (BPD Checklist). The BPD Checklist is a DSM-IV based self-report questionnaire, designed to assess the experienced burden of specific BPD symptoms during the previous month. The participants in the study were 140 BPD patients, 55 Cluster C personality disorder patients, 57 patients with only Axis I psychopathology, and 87 nonclinical controls. The psychometric properties of the BPD Checklist and changes during treatment were assessed. First-order confirmatory factor analyses using the BPD Checklist items on seven dimensional BPD models supported both a one-dimensional BPD model and a nine-dimensional one, the latter based on the DSM-IV criteria. Internal consistency as well as construct, concurrent, and discriminant validity proved to be very good. Clinical norms and cutoff scores with high sensitivity and specificity were derived. The questionnaire is suitable as a screening instrument and treatment outcome measure since it proved to be sensitive to change.
Year
Volume
20
Issue
2
Pages
281-336
Physical description
Contributors
author
  • Maastricht University, The Netherlands Clinical Psychological Science; Community Mental Health Center Virenze RIAGG Vaals, The Netherlands
author
  • Maastricht University, The Netherlands Clinical Psychological Science; University of Amsterdam, The Netherlands Department of Clinical Psychology, R.Arntz@uva.nl
author
  • Maastricht University, The Netherlands Clinical Psychological Science
References
Document Type
Publication order reference
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b544e765-1eca-4cf2-898c-7bab6019175b
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.