Full-text resources of CEJSH and other databases are now available in the new Library of Science.
Visit https://bibliotekanauki.pl

PL EN


2016 | 1(28) | 65-88

Article title

Global and local media in school education and in regional culture reinforcement

Content

Title variants

PL
Media globalne i lokalne w edukacji szkolnej oraz wspieraniu kultury regionalnej

Languages of publication

PL EN

Abstracts

PL
W artykule podkreślono potrzebę uwzględnienia mediów w procesie edukacji szkolnej i pozaszkolnej, z wykorzystaniem możliwości tkwiących w mediach globalnych i lokalnych. Poddano analizie wybrane koncepcje pedagogiczne i socjologiczne dotyczące powyższych zagadnień. Przybliżono również znaczenie mediów w skali mikro w budowaniu i umacnianiu tożsamości regionalnej oraz ochronie dorobku kulturowego regionów.
EN
The focus of the article is on the need to fit media in the process of school and outof- school education, with the application of opportunities found in global and local media. A selection of pedagogical and sociological concepts in relation to the above mentioned issues was analysed. What is more, the meaning of media on a micro scale in constructing and reinforcing the regional identity and in protecting cultural heritage of the regions were described.

Year

Issue

Pages

65-88

Physical description

Dates

published
2016

Contributors

 • Siedlce University of Natural Sciences and Humanities Faculty of Humanities, Department of Pedagogy

References

 • Baudrillard, J. (2006). Społeczeństwo konsumpcyjne. Jego mity i struktury, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Baudrillard, J. (2005). Symulakry i symulacja, translated S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa.
 • Bauman, Z. (1998). Prawodawcy i tłumacze, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa,
 • Beck, U. (1992). Risk society: Towards a new modernity, translated M. Ritter, Sage.
 • Blumer, H. (1969). Symbolic interactionism: Perspective and Method, University of California, Press London.
 • Bourdieu, P. (1998). The state nobility: Elite schools in the field of power, Polity, Press Cambridge.
 • Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (2006). Reprodukcja: elementy teorii systemu nauczania, translated E. Neyman, PWN, Warszawa.
 • Castells, M. (1999). The information age: Economy, society and culture. The rise of the network society.
 • Flew, T. (2010). Media globalne, translated M. Lorek, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 • Fuat Firat, A. (1995). Consumer culture or culture consumed. In: G.J. Bamossy,
 • J.A. Costa (ed.), Marketing in a multicultural world: ethnicity, nationalism, and cultural identity, London–New Delhi.
 • Fromm, E. (2005). Mieć czy być. Rebis, Poznań.
 • Georgiou, M. (2012). Introduction: gender, migration and the media, „Ethnic and Racial Studies”, nr 35(5).
 • Halloran, J.D. (1970). Elliott P Murdock G demonstrations and communication: A case study Penguin Books, Harmondsworth.
 • Illich, I. (2010). Odszkolnić społeczeństwo, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa.
 • Jastrzębski, J. (2010). Krytyczna pedagogika komunikacyjna. In: B. Siemieniecki,
 • T. Lewowicki (ed.), Język–komunikacja–media–edukacja, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 • Kościelniak, M. (2004). Zrozumieć Rogersa. Studium koncepcji pedagogicznych Carla R. Rogersa, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • Kowalczyk, S. (2008). Problemy cywilizacji techniczno-konsumpcyjnej. In: D. Markowski, P. Setlak (ed.), Społeczeństwo konsumpcyjne. Uwarunkowania społeczne i kulturowe, Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, Tarnobrzeg.
 • Lenzen, D. (1999). Orientierung erziehungswissenschaft. Was sie kann, was sie will, Reinbek bei, Hamburg.
 • Lovejoy, K., Saxton, G.D. (2012). Information, community, and action: How nonprofit organizations use social media, „Journal of Computer-Mediated Communication”, No. 17.
 • McCann, G., McCloskey, S. (2010). Lokalnie-globalnie. Kluczowe zagadnienia studiów nad rozwojem, Polska Akcja Humanitarna, Warszawa.
 • McLuhan, M. (2001). Wybór tekstów. Poznań.
 • Murdock, G. (1994). The battle for television (crisis point), Palgrave Macmillan, London.
 • Osler, A. (ed.) (1994). Development Education: Global perspective in the classroom, Cassel, London.
 • Pennington, R. (2012). Mass media content as cultural theory, „The Social Science Journal”, No. 49.
 • Retter, H. (2005). Komunikacja codzienna w pedagogice, translated M. Wojdak-Piątkowska, introduction and description B. Śliwerski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 • Rogers, C.R. (2002). Sposób bycia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 • Rowid, H. (1957). Podstawy i zasady wychowania, Wydawnictwo Oświatowe, Warszawa.
 • Siemieniecki, B. (2007). Komunikacja a społeczeństwo. In: B. Siemieniecki (ed.), Pedagogika medialna. Podręcznik akademicki, vol. 1, Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa.
 • Skrzypczak, B. (2001). Tworzenie centrów aktywności lokalnej. In: M. Warowicki,
 • Z. Woźnia (red.), Aktywność obywatelska w rozwoju społeczności lokalnej. Od komunikacji do współpracy, Warszawa [collective work].
 • Szkudlarek, T. (1999). Media. Szkic z filozofii i pedagogiki dystansu, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 • The Encyclopedia of the British Press: 1422–1992 (1992), D. Griffiths (ed.), St. Martin’s Press, New York.
 • Tomlinson, J. (2003). The agenda of gobalization, „New Formations”.
 • Witkowski, L. (2010). Szkoła i walka o sferę publiczną. In: H.A. Giroux, L. Witkowski, Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.

Document Type

Publication order reference

Identifiers

ISSN
1734-2031

YADDA identifier

bwmeta1.element.desklight-b55b92bc-1ddb-4f34-99c7-3d54b501d87f
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.