PL EN


2012 | 10 | 139-150
Article title

Powrót MELiSa. Ideologizacja bibliotek publicznych w świetle dokumentów archiwalnych z lat 1956–1958

Content
Title variants
EN
Back Melis. Ideology of public libraries in the light of archival documents from the years 1956-1958
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Niedługo po XX Zjeździe KPZR nastąpiły zmiany destalinizacyjne we wszystkich państwach „bloku socjalistycznego”. Biblioteki publiczne okaleczone akcjami oczyszczania księgozbiorów z dzieł podlegających natychmiastowemu usunięciu na próżno upominały się o ich zwrot w Centralnym Zarządzie Bibliotek Ministerstwa Kultury i Sztuki (pisma nr 1–4). Na początku 1958 roku bibliotekarzom rozesłano Wskazówki w sprawie postępowania z drukami zbędnymi (pismo nr 5), zabraniające pozbywania się podstawowych dzieł Marksa, Engelsa, Lenina i Stalina. Bibliotekarzy ponownie starano się wykorzystać w propagandowej grze prowadzonej przez ideologów Polski Ludowej ze społeczeństwem
Keywords
Contributors
  • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5802b4c-4e2a-4ad4-9a08-1dcebe6e8dff
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.