PL EN


2018 | 14 | 43-65
Article title

Royal Academy of Arts Library w Londynie - na tle 250-letniej historii Royal Academy of Arts

Content
Title variants
EN
Royal Academy of Arts Library in London in the 250 years’ history of the Royal Academy of Arts
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Royal Academy of Arts Library w Londynie jest najstarszą w Wielkiej Brytanii instytucją biblioteczną, poświęconą sztukom pięknym. Historia powstania biblioteki jest ściśle związana z rozwojem samej uczelni. Za początek jej istnienia uznaje się rok 1768, w którym powołana do życia została sama Royal Academy. Obecne zbiory RA Library obejmują 65 000 książek, które można podzielić na kilka kolekcji tematycznych. Biblioteka odpowiada za digitalizację oraz dostęp do Kolekcji Sztuki Royal Academy of Arts. W niniejszej pracy przedstawiono historię, rozwój księgozbioru i aktualną działalność Royal Academy Library w Londynie na tle 250-letniej historii Royal Academy of Arts.
EN
The Royal Academy of Arts Library in London is the oldest artistic library in Great Britain. History of the library is strictly connected with the development of the Academy itself. The origin of the library dates back to 1768, when the Royal Academy was established. The current collection of RA Library includes 65 000 books, which can be divided into several thematic collections. The Library is responsible for digitization and access to the Art Collection of the Royal Academy of Arts. This work presents the history, development of the book collection and current activity of the Royal Academy Library in London in connection with the 250 years of history of the Royal Academy of Arts.
Year
Issue
14
Pages
43-65
Physical description
Contributors
  • Biblioteka Główna. Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie
References
  • At the royal academy of arts, “Burlington Magazine”, 2018, Vol. 160, iss. 1384, p. 535.Fenton James, School of genius. A history of The Royal Academy of Arts, “Art Book”, 2006, Vol. 13, iss. 4, p. 36-37.Hodgson John E., Eaton Frederick A., The Royal Academy and its members 1768-1830, New York, London 1905.Hutchison Sidney C., The History of the Royal Academy 1768-1968, London 1968.Leslie George Dunlop, The inner life of The Royal Academy. With on account of its schools and exhibitions principally in the Reign of Queen Victoria, London 1914.Royal Academy of Arts, 2018, https://www.royalacademy.org.uk/ [dostęp: 2018-10-15].The Royal Academy of Arts, “Burlington Magazine”, 2004, Vol. 146, iss. 1218, p. 587.Royal Academy of Arts. Annual report 2015/2016, 2018, https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/b2c6a8fd-05ba-4c24-b2e4-42369be9af23/Website+AR+Spreadsdouble+31012017.pdf [dostęp: 2018-11-02].Royal Academy of Arts. Annual report 2016/2017, 2018, https://royal-academy-production-asset.s3.amazonaws.com/uploads/4ba0c167-9188-4122-ab0b-948ecf771bd6/12_RA_AnnualReport_Website.pdf [dostęp: 2018-11-02].Rozmowa z pracownikiem (przewodnik) Royal Academy of Arts, przeprowadził Sławomir Sobczyk, sierpień 2018.Sawbrigde Peter, A little history of The Royal Academy, London 2018.Simon Robin, Stevens MaryAnne, The Royal Academy of Arts. History and collections, London, New Haven [2018].Yeames William F., A catalogue of books added to The Library of the Royal Academy of Arts London between 1877 and 1900, London 1901.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b589488c-bd1f-44df-8d8e-2fb976526321
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.