PL EN


Journal
2014 | 1 | 30-33
Article title

Szczepienia zalecane pacjentom w podeszłym wieku oraz przewlekle chorym

Content
Title variants
EN
The vaccinations recommended to the elderly and patients with chronic diseases
Languages of publication
PL EN
Abstracts
PL
Szczepienia ochronne stanowią jedną z najskuteczniejszych form zapobiegania chorobom. Są jednym z podstawowych składowych profilaktyki chorób. Profilaktyka szczepionkowa w przypadku szczepień masowych jest korzystna dla całej populacji i zmniejsza koszty systemu opieki zdrowotnej. Pracownicy placówek opieki zdrowotnej odgrywają bardzo istotną rolę w edukacji z zakresu profilaktyki chorób. Warto podkreślić, że brak finansowania szczepień zalecanych jest głównym powodem niskiej wyszczepialności, ale nie bez znaczenia jest także brak dostatecznej wiedzy pacjentów na temat korzyści wynikających z prawidłowo prowadzonych szczepień. Osoby odpowiedzialne za realizację szczepień powinny w sposób umiejętny i rzetelny przekazać swoim pacjentom wyczerpujące informacje na temat ryzyka i korzyści, jakie niosą za sobą szczepienia lub ich brak. Każdej osobie w wieku podeszłym i chorej przewlekle należałoby udzielić informacji na temat zalecanej immunizacji.
EN
Prophylactic vaccinations are the easiest way of the protection against numerous diseases. They are one of the components of prophylaxis. Mass vaccinations are beneficial for the entire population as they contribute to the reduction of the health system expenses. The medical staff play an important role in educating patients about the range of possible vaccinations. It is very essential to note, however, that the lack of financing of recommended vaccinations is the reason for low the percentage of patients who received the vaccinations, but patients’ knowledge of the advantages of regular vaccinations is also of significant value. People responsible for giving vaccinations ought to inform the patients skillfully about the benefits and risks of them and their negligence. Each person at the older age and those suffering from chronic diseases should be informed about recommended vaccinations.
Journal
Year
Issue
1
Pages
30-33
Physical description
Dates
accepted
2014-02-15
Contributors
 • NZOZ „ Medan” w Oławie Studentka Wydziału Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
References
 • Ciebiada M, Ciebiada-Adamiec A, Barylski M, Górska-Ciebiada M. Szczepienia ochronne u osób w podeszłym wieku. Geriatria 2010; 4: 26-32.
 • Boyle DP, Flaherty JP. Szczepienie dorosłych i ich wpływ na zdrowie dzieci. Med Prakt Szczepienia2013; 4(8) październik grudzień: 46-56.
 • Program Szczepień Ochronnych na rok 2014. Załącznik do komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego dnia 31 paź-dziernika 2013 r. (poz.43).
 • Kuchar E, Szenborn L. Szczepienie przeciwko grypie. Med Prakt Szczepienia2013; 4(8) październik-grudzień: 71-77.
 • Mrukowicz J. Zapobieganie inwazyjnej chorobie pneumokokowej u dorosłych i zasady stosowania szczepionki polisacharydowej w grupach ryzyka. Med Prakt Zakażenia 2011; 1: 2-4
 • Bernatowska E, Skoczyńska A. Ryzyko inwazyjnej choroby pneumokokowej- od wieku niemowlęcego po późną starość. Stand Med Pediatr 2012; 1(9): 146-155.
 • Albrecht P, Kotowska M, Radzikowski A. Profilaktyka inwazyjnej choroby pneumokokowej i pozaszpitalnych zapaleń płuc u dorosłych. Lek Rodz 2012; wrzesień: 676-688.
 • Kujawa J, Saniewska-Kilim A. Modele promocji szczepień w krajach wysoko rozwiniętych. Med Prakt Szczepienia2013; 4(8) październik-grudzień: 11-16.
 • Tarczoń I, Domaradzka E, Czajka H. Co na temat szczepień ochronnych wiedzą rodzice i pracownicy służby zdrowia? Prz Lek 2009; 66: 1-2.
 • Oblacińska A, Ostręga W. Standardy i metodyka pracy pielęgniarki i higienistki szkolnej. Instytut Matki i Dziecka: Warszawa; 2003.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
ISSN
2080-2021
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b58b03b6-629e-4c33-8073-f9e102ec7458
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.