PL EN


Journal
2014 | Tom XI (LII), fasc. A | 241-246
Article title

The Fourth Season of Excavations at Gurukly Depe, Southern Turkmenistan (2013)

Authors
Title variants
PL
CZWARTY SEZON WYKOPALISK NA STANOWISKU GURUKLY DEPE W POŁUDNIOWYM TURKMENISTANIE (2013)
Languages of publication
EN PL
Abstracts
PL
Podczas kolejnego, czwartego sezonu prac wykopaliskowych na stanowisku Gurukly Depe w południowym Turkmenistanie kontynuowano prace zarówno w zachodniej, wyższej, jak i we wschodniej, niższej części stanowiska (Ryc. 1, 2). W części zachodniej skoncentrowano się na rekonstrukcji planu rezydencji należącej prawdopodobnie do lokalnego właściciela ziemskiego, natomiast charakter pomieszczeń odsłoniętych dotychczas w części wschodniej, a stanowiącej część jakiegoś większego zespołu, pozostaje jeszcze nieznany (Ryc. 3, 4). Kontynuowano też prace w wykopach 5 R i 5 S wytyczonych we wschodnim boku muru obronnego otaczającego osadę. Spośród drobnych zabytków znalezionych podczas tego sezonu wymienić należy kolejne monety władców sa sanidzkich, dwa maleńkie, wykonane z kości, fragmenty intarsji (Ryc. 6) oraz ostraka z okresu wczesnomuzułmań skiego (Ryc. 7).
Keywords
Contributors
author
References
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b58c49ce-6feb-4b81-b9ec-377bb6dc5621
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.