PL EN


2016 | 4 | 191-200
Article title

Aktywność zawodowa kobiet na rynku pracy w świetle analiz i badań

Authors
Content
Title variants
EN
Professional Activity of Women in the Labour Market in Research and Analyses
Languages of publication
PL
Abstracts
PL
Artykuł ma charakter badawczy/empiryczny. Jego celem było poznanie opinii mężczyzn (studentów) na temat aktywności zawodowej kobiet na rynku pracy, ich roli zawodowej, którą wypełniają z jednoczesnym powiązaniem jej z rolą rodzinną. Aktywność zawodowa kobiet scharakteryzowana zostanie w świetle literatury przedmiotu, a także badań empirycznych (własnych). Na końcu sformułowane zostały wnioski.
EN
The article, based on empirical research, aims at seeking the views of men (students) on professional activity of women in the labour market as well as on how they manage to combine their working careers with family life. Professional activity of women will be discussed in the context of specialist literature and author’s empirical research. The article is finalised by conclusions.
Year
Issue
4
Pages
191-200
Physical description
Contributors
References
  • Kłosińska, M. (2010). Wpływ aktywności zawodowej na poziom samooceny kobiet posiadających rodzinę. W: A. Rostowska, A. Peplińska (red.), Psychospołeczne aspekty życia rodzinnego (s. 243–252). Warszawa: Wydawnictwo Difin.
  • Markocki, Z. (2008). Kobieta w życiu rodzinnym i społecznym. W: D. Ruszkiewicz, S. Cudak (red.), Kobieta i jej wielopostaciowość we współczesnym świecie. Kielce: Drukarnia KARAD.
  • Matyjas, B. (2008), Dzieciństwo w kryzysie. Etiologia zjawiska. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
  • Smyła, J. (2012-2013). Kobieta na rynku pracy, Nowe Horyzonty Edukacji, nr 3.
  • Sulik, M. (2010), Kobiety w nauce. Podmiotowe i społeczno-kulturowe uwarunkowania. Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
  • Ślęczka, K. (1999), Feminizm. Ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice: Wydawnictwo Książnica.
Document Type
Publication order reference
Identifiers
YADDA identifier
bwmeta1.element.desklight-b5994bc2-f74a-48ff-b293-2027b3f7d9fa
JavaScript is turned off in your web browser. Turn it on to take full advantage of this site, then refresh the page.